Wednesday, 21/03/2018 - 08:19:40

Mục nát để sinh lợi

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Còn một tuần lễ nữa chúng ta bước vào tuần lễ kỷ niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này báo cho chúng ta biết trước về ý nghĩa của những biến cố sắp được kỷ niệm trong Tuần Thánh sắp tới. Bài Tin Mừng tường thuật rằng trong khuôn viên đền thờ ngày hôm đó, có những người Hy Lạp muốn được gặp Chúa Giêsu và họ đã xin Philipphê giúp họ làm điều này.

Philipphê đi nói với Anrê và cả hai ông đến nói với Chúa về việc những người Hy Lạp muốn được gặp Ngài. Thay vì trả lời trực tiếp điều mà các ông đang yêu cầu Chúa Giêsu lại nói lên những thổn thức khi biết rằng sứ mạng mang ơn cứu độ đến cho nhân loại sắp được hoàn tất. Ngài biết giờ cuộc khổ nạn của Ngài sắp tới và đó cũng là lúc Con Người được tôn vinh. Chúng ta hãy nghe lời của Ngài: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bỗng hạt.”


(Getty Images)

Đó là con đường mà Ngài đã chấp nhận và đã chọn: Sẽ không có vinh quang nếu không có gian khổ; sẽ không có ơn cứu độ nếu không có cuộc khổ nạn và con đường khổ giá. Để lãnh nhận ơn cứu độ, con người cũng phải bước vào con đường mà Chúa đã đi xưa. Như Chúa đã nói thêm ngay sau đó rằng: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.”

Thực sự thì ai lại không yêu mạng sống của mình. Nhưng Chúa dạy chúng ta hãy bám vào cuộc sống không bao giờ bị hủy diệt, đó là sự sống của Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải là sự sống của một con người chỉ biết đi tìm chính mình trong những cái tạm bợ và chóng qua của đời này. Ai chỉ đi tìm và yêu những cái đó thì như Chúa đã nói: Rồi họ cũng sẽ mất những thứ đó và cả sự sống đời sau.

Mùa Chay sắp sửa kết thúc. Chúa mời gọi chúng ta biết từ bỏ mình, giống như hạt lúa mì rơi xuống đất và mục nát trong tiến trình phát triển để sinh ra cây lúa mì mang nhiều bông hạt khác, chúng ta cũng sẽ được phát triển và mang lại nhiều hoa trái trong đời sống thiêng liêng. Sự mục nát ở đây không phải là sự mục nát dẫn tới sự hủy diệt và sự chết, nhưng dẫn tới sự nảy mầm một sự sống khác, dẫn tới sự phục sinh, và trong đời sống thiêng liêng, dẫn tới sự sống đời đời. Chúng ta muốn giống như hạt lúa mì rơi xuống đất, mục nát và sinh ra sự sống mới.

Nhưng mục nát như thế nào? Mục nát ở đây trong ý nghĩa tích cực là hãy làm mọi sự theo thánh ý Chúa trong đời sống của mình. Mục nát ở đây là biết chết cho tội lỗi, biết từ bỏ những nhục dục đam mê trái luật Chúa. Thật sự thì quá trình của sự mục nát dẫn tới sự sống của đời sống thiêng liêng không phải là dễ. Chúng ta không thể tự mình đạt tới sự mục nát này nếu không có ơn Chúa. Đây là một cuộc chiến đấu khốc liệt với chính bản thân của mình.

Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã thổn thức và cầu nguyện rằng: “Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lậy Cha, xin cứu con khỏi giờ này...”

Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được sức mạnh để biết chết đi cho con người cũ, con người tội lỗi của mình, và mặc lấy con người mới, con người được sống trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp