Friday, 23/03/2018 - 11:17:11

Nam Hàn tắt máy để nhân viên không làm việc thêm giờ

SEOUL – Chính quyền Nam Hàn vừa giới thiệu sáng kiến buộc nhân viên phải rời sở làm đúng giờ, bằng cách tắt điện tất cả máy điện toán lúc 8 giờ tối. Chính quyền thủ đô Seoul nói rằng, sáng kiến ngắt điện tất cả máy điện toán ở sở làm lúc 8 giờ tối là cách chấm dứt "văn hóa làm thêm giờ,” bởi Nam Hàn là một trong những quốc gia có số giờ làm việc nhiều nhất thế giới.

Thời gian làm việc trung bình của viên chức Nam Hàn là 2,739 giờ 1 năm, nhiều hơn 1,000 giờ so với những quốc gia phát triển khác. Sáng kiến tắt máy điện toán của chính quyền Seoul sẽ được thực hiện làm 3 giai đoạn trong 3 tháng tới. Chương trình sẽ bắt đầu vào 30 tháng 3, tất cả các máy điện toán sẽ bị tắt lúc 8 giờ tối hàng ngày. Giai đoạn hai bắt đầu vào tháng 4, máy điện toán sẽ tắt lúc 7 giờ 30 tối vào ngày thứ Sáu của tuần thứ 2 và thứ 4 trong tháng. Giai đoạn ba bắt đầu vào tháng 5, máy điện toán sẽ tắt vào 7 giờ tối thứ Sáu hàng tuần.
Mọi nhân viên đều phải tuân theo quy định này, trừ một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Tuy nhiên, không phải mọi nhân viên chính phủ đều đồng ý với chương trình này, khi 67.1% nhân viên đã đề nghị được áp dụng ngoại lệ. Hồi đầu tháng, Nam Hàn đã phê chuẩn luật giảm giờ làm việc hàng tuần tối đa từ 68 xuống 52 giờ.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp