Monday, 23/04/2018 - 11:35:20

Nền kinh tế California tăng trưởng nhanh hạng thứ 5

Môi trường kinh doanh của California có thể đang dịu xuống. Nhưng tiểu bang này vẫn nằm trong số những nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất của nước Mỹ.

Những chỉ số thu thập được, do Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Philadelphia đưa ra, đã theo dõi những thành quả kinh tế tương đối giữa các tiểu bang, bằng cách dùng những dữ liệu mô phỏng sự tăng trưởng và sự sụt giảm trong sản lượng kinh doanh khu vực.

Theo cách tính toán này, nền kinh tế California đã tăng trưởng 4.7 phần trăm trong 12 tháng kết thúc vào tháng Hai. Đây là một tốc độ chỉ đứng sau Tennessee Số 1, rồi sau đó là Alabama, Nevada và Arizona. Bằng lối đo đạc này, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng ở mức 2.8 phần trăm.

Đó là tốc độ tăng trưởng chậm hơn trong thời gian gần đây.
California đã có mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 5.9 phần trăm trong năm năm trước đó. Đây là gần gấp đôi so với mức tăng 3.2 phần trăm của nước Mỹ, và là thành tích tốt đứng hạng thứ ba của quốc gia sau Nevada và Arizona.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp