Monday, 19/08/2019 - 07:41:58

Newsom ký luật giới hạn các vụ nổ súng của cảnh sát


SACRAMENTO – California đang thay đổi tiêu chuẩn về các tình huống khi cảnh sát được quyền nổ súng bắn người, theo đạo luật vừa được Thống Đốc Gavin Newsom ký vào thứ Hai. Đạo luật mới, được soạn thảo bởi Dân Biểu Dân Chủ Shirley Weber của San Diego, cho phép cảnh sát được dùng vũ khí chết người chỉ khi nào cần chống lại một mối nguy hiểm khẩn cấp, có thể gây tử vong hoặc trọng thương cho cảnh sát hoặc người qua đường. Đạo luật được phê chuẩn với sự ủng hộ của cả 2 đảng, sau khi các tổ chức cảnh sát đạt được một số nhượng bộ và ngừng phản đối.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising