Monday, 09/08/2021 - 08:21:53

Nghị Sĩ Dân Chủ tiết lộ kế hoạch ngân sách


Nghị Sĩ Bernie Sanders, bên trái, đang đi với Lãnh Đạo Đa Số Chuck Schumer sau khi họ dự một cuộc họp về ngân sách trong văn phòng của ông Schumer ngày 9 tháng 8, 2021 tại Thượng Viện Hoa Kỳ. (Win McNamee/ Getty Images)


Lãnh đạo đa số Thượng Viện, Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Schumer của New York, mới đây đã công bố bản dự thảo kế hoạch ngân sách trị giá $3.5 ngàn tỷ Mỹ kim, với các mục tiêu liên quan đến việc chăm sóc trẻ em, hỗ trợ di dân, và chống biến đổi khí hậu.

Trong lá thư gởi vào sáng thứ Hai, ông Schumer yêu cầu các ủy ban Thượng Viện soạn thảo các dự luật đáp ứng mục tiêu chi dùng ngân sách, trong thời gian từ nay đến ngày 15 tháng 9.

Theo dự thảo kế hoạch ngân sách, Ủy Ban Y Tế, Lao Động, Giáo Dục và Hưu Trí sẽ phân phối $726 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ mọi trẻ em từ 3 đến 4 tuổi được đến nhà trẻ, giúp cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho các gia đình thu nhập thấp, miễn học phí tại đại học cộng đồng, tài trợ các trường đại học có nhiều sinh viên da đen, và mở rộng chương trình tài trợ cho các sinh viên bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Đảng Dân Chủ cũng giao $107 tỷ Mỹ kim cho Ủy Ban Tư Pháp, để tìm cách mở đường trở thành công dân hợp pháp cho những di dân đủ điền kiện.

$135 tỷ Mỹ kim được giao cho Ủy Ban Nông Nghiệp và Lâm Nghiệp, để giải quyết nạn cháy rừng, giảm khí thải carbon, và đối phó hạn hán.

Ủy Ban Ngân Hàng được nhận $332 tỷ Mỹ kim, để chi dùng cho chương trình hỗ trợ nhà ở và các cơ sở công cộng.

Ủy Ban Năng Lượng và Tài Nguyên nhận $198 tỷ Mỹ kim để đầu tư cho việc phát triển năng lượng sạch.
Đảng Dân Chủ đang dự định dùng đạo luật ngân sách đặc biệt để thông qua kế hoạch ngân sách mới, mà không bị phá rối bởi chiến thuật “câu giờ” filibuster của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements