advertisements
Monday, 16/08/2021 - 06:53:44

Ngủ qua đêm trên đường về quêHình không rõ nguồn và địa điểm được đăng trên mạng xã hội cuối tuần qua cho thấy những người không có nơi tạm trú, ngủ qua đêm trên đường về quê giữa lúc đất nước đang bị đại dịch Covid-19 tàn phá, mà nhà nước không thể giúp những người nghèo khốn, không nhà ở, không đất dung thân như những người này.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Ngủ qua đêm trên đường về quê: đó l2 những người ở Sài Gòn TRỐN covid-19, chạy về quê họ. May mắn là Miền Nam lúc nào cũng nóng bức nên họ không sợ bị cảm cúm... 在 回 來 的 路 上 過 夜 : 逃 離 covid-19 並 返 回 家 園 的 是 西 貢 的 居 民。 還 好 南 方 總 是 熱 的 , 他 們 不 怕 感 冒…… Passer la nuit au bord de la route sur le chemin du retour : ce sont les habitants de Saigon qui fuirent le covid-19, et retournent à leur pays natal. Heureusement, le Sud est toujours chaud, ils n'ont pas peur d'attraper la grippe...
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements