advertisements
Tuesday, 19/05/2020 - 06:22:51

Người thất nghiệp tại OC có thể xin trợ cấp $800 từ chương trình lao độngWESTMINSTER - Cư dân Quận Cam bị mất việc làm vì đại dịch Covid-19 có thể nộp đơn xin hỗ trợ và nhận $800 Mỹ kim, theo một chương trình lao động được tài trợ bởi ngân sách tiểu bang.

Chương trình Orange County Workforce Innovation Opportunity Act được thành lập để giúp những người tìm việc gia tăng khả năng, để tăng cơ hội tìm được việc làm và được tăng lương. Người tham gia chương trình có thể nộp đơn xin hoàn trả $800 Mỹ kim cho các nhu cầu thiết yếu như nhà ở, điện nước, dịch vụ giữ trẻ, và chi phí đi lại.

Người muốn nộp đơn có thể đến các trung tâm OC One-Stop Centers ở Irvine và Garden Grove, và có thể xem thêm thông tin tại trang web oconestop.com. Chương trình này được tài trợ bởi ngân quỹ $900,000 Mỹ kim được cấp bởi Bộ Phát Triển Việc Làm California, tức là cơ quan EDD.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements