Tuesday, 15/06/2021 - 06:35:24

Nhiều vũ khí bị trộm từ các căn cứ quân sự ở California


Hai quân nhân Hải Quân Patrick Riley và Kolton Kelly đang tập dượt tấn công thuyền nhỏ tại San Diego ngày 10 tháng 5, 2018. Súng của họ dùng là súng lớn, nên không bị mất cắp như các súng nhỏ hơn. (Smith Collection/ Gado/ Getty Images)

 

SACRAMENTO – Nhiều vũ khí quân sự, bao gồm cả súng trường tấn công và súng máy hạng nặng, đã bị mất hoặc bị trộm khỏi nhiều căn cứ ở California.

Một cuộc điều tra mới đây của truyền thông, về tình trạng mất vũ khí của các căn cứ Hoa Kỳ, cho thấy ít nhất 111 khẩu súng đã biến mất, hoặc được tìm lại, tại California trong thời gian từ năm 2010 đến 2019.

Các địa điểm bị mất vũ khí gồm các căn cứ Bộ Binh, Thủy Quân Lục Chiến, và các tàu Hải quân.

Một binh sĩ khai với Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Hải Quân rằng, anh ta lấy trộm súng ngắn trong kho súng trên tàu để tự vệ chống lại một số thành viên băng đảng.

Ngoài ra, một số quân cảnh đã lấy trộm súng trường tấn công từ một căn cứ Lục quân, và bán lại cho các băng đảng đường phố. Số vũ khí này là một phần trong 1,900 vũ khí quân sự các loại, mà các căn cứ Hoa Kỳ bị mất trong thập niên qua.

Viên chức quân sự nói rằng, số vũ khí này chỉ là một phần nhỏ trong kho vũ khí của quân đội, và một số vũ khí đã được thu hồi.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements