Monday, 16/07/2018 - 08:21:08

Nhóm Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Teresa bị điều tra buôn trẻ em


Một nữ tu Ấn Độ thuộc hội Thừa Sai Bác Ái đang che mặt trong lúc được cảnh sát bảo vệ, bên ngoài một tòa án sắp xét xử bà về tội buôn trẻ em tại Ranchi, thủ phủ của Jharkhand. (Getty Images)

NEW DELHI – Chính phủ Ấn Độ đã chỉ thị cho mọi cấp chính quyền tiểu bang phải thực hiện một cuộc thanh tra ngay lập tức, tại tất cả những nhà chăm sóc trẻ em được điều hành bởi các tu sĩ Thừa Sai Bác Ái. Lệnh này được đưa ra trong lúc người ta đang gia tăng lo ngại về nạn buôn bán trẻ em bởi một số người làm việc cho hội. Thừa Sai Bác Ái là một hội dòng Công Giáo La Mã được thành lập bởi Mẹ Teresa.

Trước đó trong tháng Bảy này, nhà chức trách đóng cửa một căn nhà do dòng Thừa Sai Bác Ái điều hành tại tiểu bang Jharkhand ở miền đông. Ngôi nhà của hội đã cung cấp nơi tạm cư cho các phụ nữ mang thai, chưa kết hôn. Một nữ tu và một nhân viên ở đó đã bị bắt vì buôn bán trẻ em.

Bà Maneka Gandhi, bộ trưởng Bộ Phụ Nữ Và Phát Triển Trẻ Em cũng đã chỉ thị cho các tiểu bang phải bảo đảm rằng trong vòng một tháng mọi cơ sở chăm sóc trẻ em đều được ghi danh, và được liên kết với nhà chức trách liên bang phụ trách việc nhận con nuôi.

Bộ này nói, “Nhận thức về các trường hợp nhận con nuôi bất hợp pháp, mới đây được thực hiện bởi các Thừa Sai Bác Ái ở Jharkhand, bà Maneka Gandhi đã chỉ thị các tiểu bang kiểm tra ngay lập tức các nhà trẻ được điều hành bởi các Thừa Sai Bác Ái trên khắp đất nước.”

Đã có một số báo cáo về những em bé sơ sinh và những đứa trẻ bị buôn bán, thông qua các nhà chăm sóc trẻ em và các bệnh viện do dòng Thừa Sai Bác Ái điều hành ở Ấn Độ. Các nhà hoạt động nói rằng những vụ đó được thúc đẩy bởi một danh sách chờ đợi dài để nhận con nuôi.

Thừa Sai Bác Ái đã ngưng tổ chức những vụ nhận con nuôi ở Ấn Độ trong năm 2015. Nhà dòng nói rằng họ không đồng ý với những khoản quy định của chính phủ, vì những quy định này tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người độc thân, ly dị và ly thân dễ được nhận con nuôi.
Bộ Phụ Nữ cho biết, theo Đạo Luật Tư Pháp Vị Thành Niên đã có hiệu lực cach đây hơn hai năm, điều bắt buộc là mọi nhà tạm cư liên quan tới các trẻ em và việc nhận chúng làm con nuôi phải đăng bạ, và cũng liên kết tổ chức đó với Cơ Quan Trung Ương Nguồn Lực Nhận Con Nuôi (CARA).
Tuy nhiên the Bộ này cho biết, khoảng 4,000 tổ chức vẫn chưa được nối kết với chính quyền.
Bà Arti Kujur, chủ tịch ủy ban Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Tiểu Bang Jharkhand, nói rằng tiểu bang đã thành lập các nhóm đi thanh tra mọi căn nhà tạm cư ở tiểu bang, và hy vọng sẽ nhận được các bản phúc trình của họ vào đầu tháng Tám.
Bà Kujur nói,”Nếu chúng tôi tìm thấy bất kỳ ngôi nhà nào như thế hoạt động trái luật, thì hành động mạnh mẽ sẽ được thực hiện.”
Một cách riêng rẽ, bà Kujur nói rằng tất cả bốn đứa trẻ bị bán bởi nữ tu và nhân viên bị bắt trong tháng này đều đã được chính quyền thu hồi.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp