advertisements
Thursday, 12/05/2022 - 07:31:11

Những câu hỏi khi nộp đơn chương trình Phiếu Trợ Cấp Tiền Nhà của Santa Ana


Thành phố Santa Ana đang nhận hồ sơ cho Chương Trình Phiếu Trợ Cấp Tiền Nhà (Housing Section 8), từ ngày 2 đến 31 tháng 5, 2022. Buổi hội thảo dành riêng cho cộng đồng gốc Việt là thứ Bảy, 14 tháng 5, từ 11:00 am đến 4:00 pm tại địa điểm Newhope Library, 122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703.

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp:

1. Chương trình housing section 8 là gì?
Chương Trình Phiếu Trợ Cấp Tiền Nhà (Housing Section 8/ Housing Choice Voucher - HCV) là chương trình lớn nhất của chính quyền liên bang giúp hỗ trợ các gia đình có thu nhập rất thấp, người cao niên và người khuyết tật có thể chi trả cho nhà ở lành mạnh và an toàn trên thị trường tư nhân. Vì hỗ trợ nhà ở được cung cấp thay mặt cho gia đình hoặc cá nhân, những người tham gia có thể tìm được nhà ở của riêng họ trên thị trường thuê nhà tư nhân, miễn là chủ cho thuê nhà đồng ý tham gia chương trình housing và căn nhà cho thuê đạt các tiêu chuẩn của housing.

2. Làm sao để đủ điều kiện được tham gia chương trình?
Bất kỳ ai từ mười tám (18) tuổi trở lên, hoặc trẻ vị thành niên sống tự lập theo luật California đều có thể nộp hồ sơ. Ưu tiên cho những người đang sống hoặc làm việc ở Santa Ana, cựu chiến binh quân đội Hoa Kỳ đang sống hoặc làm việc ở Santa Ana.

3. Thời gian mở để làm hồ sơ là khi nào?
7:30am 5/2 đến 11:59pm 5/31.

4. Cách làm hồ sơ như thế nào?
Sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn khi làm hồ sơ trực tuyến https://www.santa-ana.org/departments/housing-authority/

5. Nếu được chọn vào danh sách chờ (waiting list), bao lâu sau sẽ được trợ cấp?
Rất khó để biết thời gian chờ trong waiting list. Lần mở hồ sơ cho danh sách chờ lần trước là năm 2015.


6. Có phải trả phí hoặc nên đến dịch vụ để làm hồ sơ không? Thành phố có thể giới thiệu nơi cung cấp dịch vụ cho cư dân được không?
KHÔNG phải trả phí và cũng KHÔNG CẦN dịch vụ để làm hồ sơ. Cơ Quan Housing của thành phố Santa Ana sẽ tổ chức rất nhiều buổi hội thảo cũng như có nhân viên hướng dẫn làm hồ sơ trên máy tính nếu quý vị cần hỗ trợ. Buổi hội thảo dành riêng cho cộng đồng gốc Việt là Thứ Bảy, 5/14 từ 11am đến 4pm ở Newhope Library, 122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703. Bà con có thể đến bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian này.

7. Khi tôi nộp hồ sơ trong khoảng thời gian 5/2-5/31, có phải là tôi được chấp thuận tham gia chương trình này không?
Không. Hồ sơ nộp từ 5/2-5/31 chỉ là hồ sơ đăng ký trước để tham gia xổ số cho 7,500 hồ sơ sẽ được chọn vào waiting list.

8. Cần có những thông tin gì để làm hồ sơ?
Không cần nộp thêm giấy tờ gì khi làm hồ sơ đăng ký trước. Cần có số điện thoại, email, thông tin cá nhân của người làm hồ sơ và thành viên trong hộ gia đình, ước tính thu nhập…

9. Để được hỗ trợ để làm hồ sơ cần liên lạc ở đâu?
Waiting List Hotline (714) 667-2284 hoặc email sahawaitinglist@santa-ana.org (714) 667-2284, website, Q&A

10. Khi nào tôi sẽ biết kết quả hồ sơ của tôi?
Sau 7/31/2022.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements