Wednesday, 18/04/2018 - 08:00:21

Những lần Chúa hiện ra

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Sau khi Chúa sống lại thì ai là người được nhìn thấy Chúa đầu tiên? Nếu theo tường trình của cả bốn thánh sử thì chúng ta có thể xếp đặt sự kiện Chúa sống lại như sau: Trước hết là các bà đã ra đi thăm mộ Chúa vào buổi sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần sau khi Chúa được mai táng ở trong mộ. Tên của các bà là Maria Mađalêna, Maria mẹ Giacôbê, Salômê, Gioanna.

Các bà đã ra mộ từ sáng sớm, thấy tảng đá được lăn ra khỏi mộ và đã chứng kiến cảnh mộ trống, và thiên thần báo cho biết là Chúa đã sống lại. Các bà hoảng hốt chạy về báo tin cho các Tông Đồ biết là xác Chúa không còn trong mộ nữa. Ông Phêrô và ông Gioan đã vội vã chạy ra và cũng đã chứng kiến cảnh mộ trống. Maria Mađalêna lại ra mộ lần nữa và lần này Chúa Giêsu sống lại đã hiện ra với bà, và sau đó hiện ra với các bà khác.


Ngài đã mang niềm vui Phục Sinh ngay lúc còn ở trong mộ. Ngài đã nhìn thấy ơn cứu độ đã được hoàn tất. (Big Ryan/ Getty Images)

Theo tường thuật của Kinh Thánh và theo các nhà chú giải thì Maria Madalêna, người đã được Chúa trừ bẩy quỉ, là người đầu tiên đã được Chúa sống lại hiện ra. Cũng trong ngày hôm đó, Chúa hiện ra vào buổi chiều với hai môn đệ trên đường về Emmau. Và tối hôm đó Chúa đã hiện ra với Nhóm Mười Một (không có Tôma) và các môn đệ khác khi họ đang tụ họp. Tám ngày sau Chúa hiện ra với các ông một lần nữa trong đó có ông Tôma. Và theo chứng cứ Phúc Âm Luca (Lc 24, 34) và thư gửi Côrintô của Phaolô thì Chúa đã có cuộc hiện ra riêng với Phêrô. Sau đó Chúa hiện ra với các Tông Đồ bên bờ hồ Tibêria. Sau cùng Chúa hiện ra với rất nhiều người trước khi Ngài lên trời.

Thế nhưng nếu hỏi rằng sau khi sống lại Chúa Giêsu đã hiện ra với ai đầu tiên thì có những người sẽ trả lời là Đức Mẹ Maria. Trong Kinh Cầu Chịu Nạn có câu như thế này: “Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ. Thưa: Thương xót chúng con.”

Điều này đúng theo nhiều cách suy luận khác nhau: Đức Maria là Mẹ đã sinh ra Chúa Cứu Thế. Nói theo phương diện tình cảm con người thì Mẹ Maria đã yêu mến Con mình bằng một tình yêu không con người nào có thể sánh được. Dù rằng lúc Chúa chưa sống lại thì niềm tin Phục Sinh đã ở trong trái tim Mẹ. Đức Mẹ Maria đã không cần phải ra mộ hoặc phải thấy Chúa hiện ra rồi mới tin là Chúa sống lại. Ngài đã mang niềm vui Phục Sinh ngay lúc Chúa còn đang ở trong mộ. Ngài đã nhìn thấy ơn cứu độ đã được hoàn tất.

Nói theo khía cạnh ưu tiên trong thứ tự của mối giây liên hệ, thì Chúa Giêsu Con Mẹ phải dành cho Đức Mẹ niềm vui lớn lao nhất là gặp Mẹ Ngài sau khi sống lại. Cho nên lời tuyên xưng: “Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ" là niềm tin của rất nhiều Kitô hữu. Các Đức Giáo Hoàng, Các Đức Giám Mục, các nhà thần học, các thánh và nhiều người giáo dân qua nhiều thế kỷ trong Giáo Hội đã chấp nhận sự kiện không được ghi lại trong Kinh Thánh này.
Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra với Mẹ của Ngài, với Maria Mađalêna và các bà, với các Tông Đồ và các môn đệ yêu quí của Ngài, và với rất nhiều người đã đi theo Ngài. Những người đó là những người được chúc phúc và các ngài đã đi làm chứng điều này cho khắp thế gian. Chúng ta đã không nhìn thấy Chúa sống lại. Nhưng chúng ta là những người được chúc phúc bởi vì chúng ta tin rằng Chúa đã sống lại. Sống niềm tin này đó chính là sự Phục Sinh của chúng ta.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising