Wednesday, 22/11/2017 - 09:47:34

Những nén bạc

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM 

Trong lịch sử nhân loại không thiếu những con người tài giỏi. Họ dùng tài năng của mình một cách hữu hiệu và trở thành những vĩ nhân. Họ được người đời ca tụng vì những thành quả họ đạt được. Ngày nay không thiếu những người thành công trong nhiều lãnh vực.

Một trong những lãnh vực nóng của thời đại ngày nay đó là tài chánh. Từ những vốn liếng nhỏ bé người ta có thể tạo nên một tài sản khếch xù mà ai cũng ham muốn. Những núi tiền, biển bạc mà người ta làm ra được nhờ kinh doanh, khôn khéo, là mơ ước có lẽ chẳng bao giờ xảy ra với chúng ta.

Vậy nếu áp dụng "Dụ ngôn những nén bạc" mà Chúa nói trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, những vĩ nhân, những người thành công trong các lãnh vực kể trên có phải là những người đầy tớ tốt lành đã nhận được năm nén bạc hoặc hai nén bạc và đã làm lợi được thêm năm nén hoặc hai nén khác mà Ông Chủ là Thiên Chúa đã phú ban cho họ hay không?

Những lãnh vực kể trên là những lãnh vực về công danh, quyền lực, của cải, hoặc những cống hiến để làm cho cuộc sống của nhân loại được nhân bản và tốt đẹp hơn. Những người đã thành công ở những lãnh vực trên là những người đáng ham muốn.


Chúa không đòi hỏi chúng ta làm những công việc vĩ đại. Chúa chỉ muốn chúng ta yêu mến Ngài, nhận biết Ngài, thực thi thánh ý của Ngài. (Getty Images)

Nhưng nếu họ nhận biết những vốn liếng mà họ đã có và những cái mà họ đã đạt được đến từ Ông Chủ là Thiên Chúa và biết sử dụng nó vào mục đích tốt thì quả là phúc cho họ bởi vì như Chúa nói họ là những đầy tớ sẽ nhận được phần thưởng lớn lao hơn: "Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ người."

Xét cho cùng thì cuộc sống của nhiều người tín hữu rất bình thường, chẳng có gì là trổi vượt trong những lãnh vực trên. Như thế có phải là chúng ta đã không biết làm lợi cho Chúa, đã không biết sử dụng ơn Chúa ban?

Chúa không đòi hỏi chúng ta làm những công việc vĩ đại. Chúa chỉ muốn chúng ta yêu mến Ngài, nhận biết Ngài, thực thi thánh ý của Ngài, và dâng những việc hằng ngày chúng ta làm, vì lòng yêu mến Chúa. Có những người suy niệm rằng Kitô hữu phải biết làm những việc tầm thường bằng một tinh thần phi thường. Đó cũng là một cách diễn tả để nói rằng chúng ta hãy làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa và làm sáng danh Ngài.

Chúa ban cho mỗi người những đặc ân khác nhau để phục vụ Nước Trời. Nếu chúng ta biết làm mọi sự với tinh thần mến Chúa và tha nhân, thì quả thật chúng ta là người tôi tớ biết làm sinh lợi gấp đôi vốn liếng mà Ông Chủ là Thiên Chúa đã giao phó. Có biết bao nhiêu nén bạc trong Kinh Thánh mà chúng ta cần phải lãnh nhận và làm sinh lợi cho Chúa: Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, và yêu mến tha nhân; Nước Trời đã gần đến, hãy thống hối và tin vào Tin Mừng; Tám Mối Phúc Thật; từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa; ngồi bên chân Chúa như Maria để nghe Lời Chúa…

Rồi có những nén bạc khác như làm chứng nhân cho Chúa trong đời sống phục vụ xã hội, cộng đồng, giáo xứ, hoặc việc xây dựng một mái ấm gia đình đạo đức, yêu thương và biết tôn thờ Thiên Chúa… Chúng ta chỉ có thể đạt tới cùng đích cuộc đời mình khi biết trân trọng đón nhận ơn Chúa ban và những gì Chúa đã ký thác cho chúng ta thì hãy hoàn tất theo thánh ý của Ngài.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising