advertisements
Wednesday, 24/11/2021 - 04:59:28

Nữ thủ tướng Thụy Điển từ chức sau vài giờ được bổ nhiệm


Bà Magdalena Anderson được đề cử chức thủ tướng sáng thứ Tư.

 

STOCKHOLM – Nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển đã từ chức vào thứ Tư, trong vòng chưa tới 12 giờ sau khi được đề cử, và lý do là vì đảng Green rời khỏi liên minh cầm quyền của bà, khiến đảng của bà trở thành thiểu số trong Quốc Hội..

Tuy nhiên, bà Magdalena Anderson, 54 tuổi, lãnh đạo đảng cấp tiến Dân Chủ Xã Hội, nói rằng bà hy vọng sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng một lần nữa với tư cách là người đứng đầu một chính phủ độc đảng.

Đảng Green rời khỏi liên minh cầm quyền sau khi Quốc Hội Thụy Điển bác bỏ kế hoạch ngân sách do liên minh này đề nghị.

Cơ hội để bà Anderson được tái bổ nhiệm lại làm thủ tướng là rất cao. Đảng Green nói họ sẽ ủng hộ bà Anderson trong các cuộc bỏ phiếu xác nhận sắp tới tại quốc hội, trong khi đảng Centre đã hứa sẽ bỏ phiếu trắng. Đảng Left đã tuyên bố sẽ ủng hộ bà Anderson.

Tuy các đảng này bất đồng về kế hoạch ngân sách, nhưng tất cả đều đồng lòng trong mục tiêu ngăn cản đảng Dân Chủ Thụy Điển – một đảng bảo thủ theo chủ nghĩa dân túy, chống di dân – để không cho đảng này có được vai trò nào trong chính phủ.

Trước đó vào đầu ngày thứ Tư, bà Anderson đã nhận chức thủ tướng từ ông Stefan Lofven, với tư cách là lãnh đạo liên minh thiểu số gồm hai đảng, và được ủng hộ bởi đảng Left và Centre. Tuy nhiên, liên minh này sụp đổ khi đảng Centre không ủng hộ kế hoạch tài chính của chính phủ mới.

Quốc Hội Thụy Điển sau đó đã thông qua một kế hoạch chi tiêu được đề nghị bởi ba đảng đối lập thuộc phía bảo thủ, dẫn đến việc đảng Green rời liên minh cầm quyền và bà Anderson không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements