Wednesday, 20/06/2018 - 08:03:22

Nước trời

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, tác giả là Thánh Marcô, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh để diễn tả sự hiện diện của Nước Thiên Chúa trong lòng thế giới: Nước Thiên Chúa giống như hạt giống được vùi vào đất rồi âm thầm mọc lên mà người ta không hay biết, Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé khi lớn sẽ thành cây to.

Khi chúng ta nghe bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, có lẽ chúng ta chỉ tập trung vào hai hình ảnh trên, nhưng chúng ta đừng quên rằng Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều hình ảnh để nói về Nước Thiên Chúa hoặc Nước Trời. Khi nói những dụ ngôn về Nước Trời, Chúa Giêsu có một câu khởi đầu như điệp khúc: “Nước Trời giống như…,” hoặc nước “Thiên Chúa giống như…” Tin Mừng theo Thánh Matthêu thì dùng kiểu nói: “Nước Trời.” Còn Tin Mừng theo Thánh Marcô thì dùng kiểu nói: “Nước Thiên Chúa.”


Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng của mình. (Getty Images)

Ngài đã nói những dụ ngôn sau đây theo tường thuật của Thánh Matthêu:
Dụ ngôn cỏ lùng: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình…”
Dụ ngôn hạt cải: “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình…”
Dụ ngôn men trong bột: “Nước Trời giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột…”
Dụ ngôn kho báu và ngọc quý: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn dấu trong ruộng…,” “Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý…”
Dụ ngôn chiếc lưới: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển…”
Dụ ngôn thợ làm vườn nho: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình…”

Dụ ngôn tiệc cưới: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc…”

Dụ ngôn mười trinh nữ: “Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn…”

Hình ảnh của Nước Trời hay Nước Thiên Chúa được phát triển một cách âm thầm có ý nói cho chúng ta biết rằng Nước Trời không dùng sức mạnh trần thế để xây dựng hoặc mở rộng biên giới của mình. Và sức mạnh trần thế cũng không có thể ngăn cản được sự lớn mạnh của Nước Trời. Những cuộc cấm cách và bách hại đã không thể ngăn cản được hạt giống Tin Mừng được gieo vãi nơi các dân tộc. Gương của các anh hùng tử đạo đã chứng minh điều đó. Nước Trời được phát triển là nhờ vào hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Ngài đã ban Con Một của Ngài cho thế gian và Thánh Thần để thánh hóa thế gian. Nước Trời được phát triển là nhờ vào lòng tin và đời sống làm chứng của Kitô hữu. Nước Trời được phát triển cần phải có hai điều kiện: Thứ nhất là ân sủng và thứ hai là đức tin. Ân sủng chính là tình thương mời gọi của Thiên Chúa và đức tin là sự đáp trả tình yêu mời gọi này. Thiên Chúa đã mời gọi và giờ đây bổn phận của chúng ta là phải đáp trả lại bằng đức tin. Xin Thần Khí của Thiên Chúa làm cho hạt giống đức tin, hạt giống Nước Trời được lớn mạnh trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết khiêm nhường và vui tươi làm chứng cho Nước Thiên Chúa.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp