Thursday, 01/07/2021 - 07:36:44

PHÂN ƯU ĐẠI TƯỚNG PHAOLO TRẦN THIỆN KHIÊM

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Chán mớ đời đã nói: Các ông tá, tướng đi phân ưu ông tượng đái thối quá...bạn bè, quên biết hay đầu môi chót lưỡi " nghĩa tử, nghĩa tận" thì xin bỏ hai chữ tuọng đái đi...đi sản của ông thủ tướng, đại tưởng này cho miền nam VN là gì??? Ông thiếu tá huân viết cái phân ưu này tệ quá...
30-4 đã nói: cái ngữ này mà cũng phân ưu, mất mặt bầu cua của miền nam VNCH quá thể...cái di sản của thủ tướng, đại tướng để lại cho miền nam là gì??? khổ quá tt Huân ơi...
advertisements
advertisements