Bạn thích bài này?
Font-Size:
Phân ưu Đại Úy Ngô Văn Thơm (Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống VNCH)
(VienDongDaily.Com - 24/07/2012)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/phan-uu-dai-uy-ngo-van-thom-khoi-can-ve-phu-tong-thong-vnch-JjwpEzfr.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share
Advertising

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo

Nổi Bật Nhất

Quảng cáo
Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo