Thursday, 10/03/2016 - 07:20:40

Phân ưu HQ Trung Tá Nguyễn Như Phú

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Lợi Châu đã nói: Cố Hải Quân Trung Tá NGUYỄN NHƯ PHÚ nguyên là vị hạm trưởng cuối cùng HQ.504. Các vị cựu hạm trưởng HQ.09 đăng phân ưu là hành động háo danh lố bịch. Tệ hại hơn nữa, trong tất cả các vị hạm trưởng chỉ huy HQ.09, từ vị hạm trưởng đầu tiên Nguyễn Xuân Sơn đến vị hạm trưởng cuối cùng Hoàng Đình Báu, ghi thiếu tên hai vị cựu hạm trưởng. Đó là HT Hoàng Thế Thái và HT Nguyễn Phú Bá.