advertisements
Monday, 23/09/2019 - 07:56:17

Phó TT Kimberly Hồ sắp trình bày vấn đề xây cất bất hợp lệ


WESTMINSTER – Nhằm mục đích giúp cư dân và đồng hương cư ngụ tại thành phố Westminster thông hiểu các điều kiện ân xá của chính quyền thành phố liên quan đến quyết định cho phép một số kiến trúc xây cất bất hợp lệ tại các đơn vị gia cư biến thành chỗ ở mà không xin phép thành phố, nay có thể được ân xá để sửa chữa trở thành nơi cư ngụ hợp lệ và phù hợp với quy định luật lệ an toàn, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ sẽ tổ chức một cuộc họp báo để giải thích các điều khoản của luật lệ ngõ hầu giúp cư dân và đồng hương nắm vững các luật lệ xin ân xá và xây cất đúng theo thời hạn.
Địa điểm cuộc họp báo: 15201 Beach Blvd., Westminster, Ca 92683
Thời gian: Thứ Năm 26 tháng 9, 2019, lúc: 5:30 chiều đến 7:00 tối.
Điện thoại (714) 898-3055

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements