Bầu cử sơ bộ ở California hôm nay, ngày 5-6-2012
(VienDongDaily.Com - 04/06/2012)
Chỉ có chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ và các chức vụ ủy ban trung ương của quận hạt là được miễn khỏi hệ thống mới này vì đây được xem như là những “chức vụ đảng phái”.
Cử tri và lá phiếu 2012

Vanessa White/Viễn Đông


WESTMINSTER, California – Từ hôm 23-5-2012, nhật báo Viễn Đông liên tục chuẩn bị cho quý độc giả một cơ hội để hành xử các quyền tự do dân chủ của mình, bằng cách đưa tin sớm về những vòng bầu cử sơ bộ ở tiểu bang California.


Những nhân viên của Sở Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam làm việc thâu đêm sau khi các phòng phiếu đóng cửa ở California trong một kỳ bầu cử sơ bộ trước đây - ảnh: Vincent Thái/Viễn Đông

Vào ngày 5-6-2012, California tổ chức bầu cử sơ bộ, để cho các cử tri lựa chọn những ứng cử viên mà họ ưa thích, khi những người này ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, hoặc ứng cử vào những chức vụ của tiểu bang và địa phương, tại các địa hạt bỏ phiếu hoặc trong các cuộc tranh cử. Theo hệ thống bầu cử sơ bộ mới ở California, áp dụng vào năm nay 2012, hai ứng cử viên hàng đầu ở hầu hết các địa hạt, hoặc trong mỗi cuộc giành phiếu, đều sẽ cạnh tranh với nhau trong kỳ tổng tuyển cử vào ngày 6-11-2012, ngay cả khi các ứng cử viên hàng đầu đó cùng đảng phái.
Chỉ có chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ và các chức vụ ủy ban trung ương của quận hạt là được miễn khỏi hệ thống mới này vì đây được xem như là những “chức vụ đảng phái”.
Cử tri có thể chọn bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cho các ứng cử viên không cùng đảng phái với họ. Những cử tri chưa lựa chọn đảng phái có thể bỏ phiếu chọn ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ hay Đảng Người Mỹ Độc Lập (American Independent Party) trong vòng bầu cử sơ bộ này. Để làm điều đó, cử tri cần hỏi văn phòng ghi danh cử tri của quận hạt địa phương hoặc một nhân viên phòng phiếu tại nơi bỏ phiếu để có một lá phiếu từ một trong những đảng phái chính trị đó.
Cử tri không thể yêu cầu có hơn một lá phiếu từ đảng phái khác nhau, và nếu cử tri nào chưa chọn đảng phái mà không yêu cầu lá phiếu của Đảng Dân Chủ hay Đảng Người Mỹ Độc Lập thì họ sẽ được trao cho một lá phiếu không đảng phái và không thể bỏ phiếu bầu ứng cử viên tổng thống. Tuy vậy, họ vẫn có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ liên bang cũng như tiểu bang và các ứng cử viên khác tại địa phương.
Ngoài cuộc tranh cử tổng thống – trong đó hai đối thủ là Tổng Thống Barack Obama, ứng cử viên Dân Chủ và cựu Thống Đốc Mitt Romney của tiểu bang Massachusetts, ứng cử viên Cộng Hòa – thì còn có năm cuộc chạy đua gây ảnh hưởng trực tiếp đến phần lớn cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại địa phương. Những cuộc tranh cử này diễn ra ở địa hạt bầu cử Quốc Hội Liên Bang (CD) số 47, hai địa hạt bầu cử Hạ Viện Tiểu Bang (AD) số 69 và số 72, Hội Đồng Giám Sát của Quận Cam (BOS), và Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam (OCBE) Khu Vực 1.
Để cung cấp tin tức về những quan điểm của các ứng cử viên địa phương, đối với những vấn đề khác nhau bao gồm chăm sóc y tế, năng lượng và môi trường, nền kinh tế, các chương trình phúc lợi xã hội, giáo dục, tái phát triển, và giới tiểu thương, nhật báo Viễn Đông đã giới thiệu cho các cử tri biết về các ứng cử viên, thông qua những quan điểm của họ về những vấn đề gây ảnh hưởng tác động đến cuộc sống thường nhật của các cử tri. Tin tức về những quan điểm của các ứng cử viên đã được đăng tải liên tiếp, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2012.
Nhật báo Viễn Đông xin nhắc cho quý độc giả nhớ rằng họ không bắt buộc phải bỏ phiếu cho ứng cử viên và/hoặc cho các sáng kiến, trừ khi họ quyết định làm như vậy, mặc dù họ được khuyến khích nên đi bỏ phiếu. Dưới đây, Viễn Đông cung cấp một danh sách các ứng cử viên, cũng như tin tức về hai sáng kiến biểu quyết vào ngày 5-6-2012, để cho cử tri xem xét trước khi bỏ lá phiếu của mình.

Các cuộc tranh cử và danh sách ứng cử viên
Địa hạt Hạ Viện Liên Bang CD 47 bao gồm một số phần hoặc toàn bộ các thành phố Long Beach, Signal Hill, Long Beach Port, Catalina Island, Cypress, Los Alamitos, Rossmoor, Garden Grove, Stanton và Westminster. Địa hạt này có tám ứng cử viên: Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang địa hạt số 27 Alan Lowenthal, ứng cử viên Dân Chủ; Giáo Sư Peter Mathews, dạy khoa chính trị học tại trường đại học Cypress College và là ứng cử viên Dân Chủ; Bác Sĩ Jay Shah ở Long Beach, ứng cử viên Dân Chủ; bà Usha Shah, quản trị viên kỹ thuật giám sát từ thành phố Long Beach, đại diện tổ chức từ thiện, và là ứng cử viên Dân Chủ; Nghị Viên Gary DeLong, Hội Đồng Thành Phố Long Beach, và là đảng viên Cộng Hòa ra ứng cử Hạ Viện; ông Sanford Kahn, một nhà kinh doanh nhỏ ở Long Beach, và là ứng cử viên Cộng Hòa; ông Steve Foley, một blogger, một nhà kinh doanh ở Quận Cam, và là ứng cử viên Cộng Hòa; và ông Steven K. Kukendall, một nhà kinh doanh ở Long Beach, cựu dân biểu liên bang đảng Cộng Hòa.
Địa hạt Hạ Viện Tiểu Bang AD 69 bao gồm thành phố Santa Ana, cũng như một số phần của Anaheim, Garden Grove, Orange, đang có năm ứng cử viên cạnh tranh: Nghị Viên Michele Martinez, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana và là ứng cử viên Dân Chủ; ông Julio Perez, giám đốc lực lượng lao động phi lợi nhuận và là ứng cử viên Dân Chủ; ông Tom Daly, thư ký lục sự Quận Cam và ứng cử viên Dân Chủ tranh cử vào Hạ Viện; ông Francisco "Paco" Barragán, một nhà kinh doanh và ứng cử viên Dân Chủ; ông Jose "Joe" Moreno, kỹ thuật viên phụ trách xác định phẩm chất ở Quận Cam và là đảng viên Cộng Hòa.
Địa hạt Hạ Viện Tiểu Bang AD 72 bao gồm các thành phố Santa Ana, Garden Grove, Midway City, Westminster, Fountain Valley, Huntington Beach, Seal Beach, Rossmoor, và Los Alamitos. Tại địa hạt này có năm ứng cử viên cạnh tranh: ông Joe Đỗ Vinh, một nhà kinh doanh giữ chức ủy viên kế hoạch thành phố Garden Grove, và là ứng cử viên Dân Chủ; Tiến Sĩ Phạm Kim Long, ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam và là một đảng viên Cộng Hòa; Thị Trưởng Troy Edgar, Hội Đồng Thành Phố Los Alamitos, một doanh nhân và là ứng cử viên Cộng Hòa; ông Travis Allen, chủ nhân cơ sở kinh doanh ở Huntington Beach và là ứng cử viên đảng Cộng Hòa; cựu cảnh sát trưởng hồi hưu Albert Ayala, một ứng cử viên Dân Chủ ra tranh chức vụ dân biểu.
Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Khu Vực 1 bao gồm một số phần của Fountain Valley, cũng như toàn bộ các thành phố Garden Grove, Westminster, và Santa Ana. Có hai ứng cử viên cạnh tranh trong học khu này: đương kim Giám Sát Viên Janet Nguyễn, một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, và ông Steve Rocco, cựu ủy viên Học Khu Orange.
Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam Khu Vực 1 bao gồm các thành phố Santa Ana, Garden Grove, Anaheim, và một phần của Tustin. Có bốn ứng cử viên cạnh tranh tại học khu này: ông Ken Nguyễn Khanh, ủy viên công viên và giải trí của thành phố Santa Ana; ông Robert Morris Hammond, chủ nhân cơ sở kinh doanh ở Quận Cam và là một giáo chức; Giáo Sư Art Pedroza, dạy khoa Nghệ Thuật tại trường đại học cộng đồng Cerritos Community College; và ông Eleazar Guardiola Elizondo, cựu giáo chức và chuyên viên cố vấn về sự vụ công cộng.

Các sáng kiến bỏ phiếu biểu quyết
Có hai sáng kiến biểu quyết trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 5-6-2012: Dự Luật 28, mang tên “California Change in Term Limits” (Thay Đổi Giới Hạn Nhiệm Kỳ California), và Dự Luật 29, mang tên “Tobacco Tax for Cancer Research Act” (Thuế Thuốc Lá Vì Nghiên Cứu Ung Thư).
Nếu cử tri bỏ phiếu "thuận" cho Dự Luật 28, thì số lượng những năm mà các nhà lập pháp California có thể phục vụ sẽ được giảm bớt từ 14 năm xuống còn 12 năm. Nhưng nếu các cử tri bỏ phiếu “chống”, thì thời hạn nhiệm kỳ sẽ được tiếp tục giữ nguyên như cũ. Sự thay đổi này cũng sẽ cho phép các nhà lập pháp phục vụ trong thời ấy tổng cộng 12 năm ấy, tại Thượng Viện hoặc Hạ Viện, mở rộng thêm thời hạn tối đa 6 năm mà một nhà lập pháp hiện nay có thể phục vụ trong Hạ Viện, và tối đa 8 năm mà một nhà lập pháp hiện nay có thể phục vụ tại Thượng Viện. Dự Luật 28 sẽ không được áp dụng cho những nhà lập pháp nào đã tại chức, khi sáng kiến thay đổi này bắt đầu có hiệu lực.
Nếu các cử tri bỏ phiếu “thuận” cho Dự Luật 29, thì thuế tiểu bang đánh vào thuốc hút và các loại sản phẩm thuốc lá khác sẽ tăng thêm cao hơn, từ 87 xu một gói hiện nay tăng lên tới 1,87 Mỹ kim cho mỗi gói, nhưng nếu các cử tri bỏ phiếu “chống”, thì thuế thuốc lá sẽ được giữ nguyên ở mức 87 xu một gói. Số tiền dự trù đạt được 735 triệu Mỹ kim mỗi năm, trong ngân khoản thu nhập gia tăng ấy, sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc nghiên cứu ung thư, các chương trình làm giảm bớt nạn hút thuốc, cũng như cho cho công tác thực thi công lực đối với thuốc lá.

Bỏ phiếu ở đâu?
Để biết thêm tin tức về bầu cử và các phòng phiếu địa phương nơi mình cư ngụ, quý độc giả có thể vào trang mạng http://ocvote.com/uploads/vietnamese/default.htm

Đính chính: Trước đây Viễn Đông có viết rằng ứng cử viên Joe Moreno ra tranh cử trong địa hạt AD 69 là một ứng cử viên Dân Chủ, nhưng ông là ứng cử viên Cộng Hòa. Viễn Đông xin thành thực cáo lỗi vì điều sai sót này.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Vanessa White/Viễn Đông