Sunday, 16/02/2014 - 06:58:54

Quận Cam phục hồi việc làm ngang hàng Texas

WESTMINSTER – Khi xem xét một số bản báo cáo quốc gia về công ăn việc làm trong một năm vào cuối năm, một số liệu thống kê đập vào mắt: Quận Cam đã có một tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn so với tiểu bang Texas. Và cũng thấp hơn hai thành phố Houston và Dallas. Quận Cam cần so sánh với Texas vì đó là tiểu bang đang có những người, mà nhất là thống đốc, cho rằng Texas khá hơn California về kinh tế.

Sau khi kiểm tra kho dữ liệu của Nha Thống Kê Lao Động, đây là lần đầu tiên, tính từ năm 2007, một năm đã kết thúc ở Quận Cam với số phận khá hơn về kinh tế.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 của Quận Cam là 5.2 phần trăm – giảm từ 6.8 phần trăm vào cuối năm 2012, và là mức thấp nhất tính từ tháng 5 năm 2008.

Tỷ lệ thất nghiệp của Texas – không được điều chỉnh theo mùa, để đối chiếu với số liệu Quận Cam – là 5.6 phần trăm trong tháng 12, giảm từ 6 phần trăm trong năm trước đó. (Tỷ lệ thất nghiệp của Houston trong tháng 12 là 5.5 phần trăm; của Dallas là 5.4 phần trăm).

Tất cả các mức tỷ lệ thất nghiệp đều có vẻ tăng lên so với tỷ lệ cuối năm của toàn quốc là 6.5 phần trăm, không được điều chỉnh theo mùa, so với mức 7.6 phần trăm trong tháng 12 năm 2012.

Chỉ có 10 tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn so với mức Quận Cam đã có trong tháng 12.

Cả hai Quận Cam và tiểu bang Texas đã đạt mức tăng trưởng việc làm vững chắc, vươn lên từ dưới đáy sâu của thời kỳ Đại Suy Thoái. Và sự gia tăng này giúp giải thích rất nhiều điều ở quanh đây – từ nhà của tăng giá, xa lộ bị kẹt xe, cho đến chuyện tài chánh thành phố được cải thiện, và nỗi khó khăn khi tìm kiếm một chỗ đậu xe tại khu thương xá, ngay cả khi không phải là vào những ngày lễ nghỉ.
Quận Cam có thêm 114,191 cư dân nói rằng họ có việc để đi làm, tăng 8 phần trăm, từ cuối năm 2009. Ở Texas, hơn 1.05 triệu người nói rằng họ có một công việc – tăng 9.4 phần trăm – trong cùng quãng thời gian ấy.
Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm bớt. Số người thất nghiệp của Quận Cam giảm bớt 60,000 người, tức là giảm 41 phần trăm, từ năm 2009. Texas bớt đi 225,000 người thất nghiệp, giảm 24 phần trăm.

Tuy nhiên, ngay cả với việc mở rộng số lượng công ăn việc làm, Quận Cam vẫn còn nằm dưới một chút mức cao điểm đạt được trong tháng 12 năm 2006 – bằng cách tuyển dụng 26,000 người, tức 2 phần trăm. Tuy nhiên, một lần nữa Texas lập kỷ lục về tuyển dụng trong tháng 12 – và đã đạt mức tuyển dụng cao của quận trước khi xảy ra suy thoái từ tháng 3 năm 2010.

Tại sao lại có khoảng cách từ mức đỉnh này sang mức đỉnh kia? Bằng cách tính toán so sánh số liệu về công ăn việc làm như vậy, Quận Cam đã mất 10 phần trăm trong tổng số những người lao động, trong đợt suy thoái, còn Texas chỉ giảm 1.6 phần trăm mà thôi.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp