Saturday, 24/03/2018 - 08:17:48

Quận Cam tuyên bố tình trạng thiếu nhà ở đe dọa nền kinh tế và đời sống

Nhà mới xây san sát nhau, mà giá quá mắc, khiến những người có khả năng kiếm việc tìm đến những địa phương có giá nhà phù hợp với lương của họ. (Getty Images)


SANTA ANA - Các viên chức dân cử hàng đầu của Quận Cam đã gióng tiếng báo động về tình trạng thiếu hụt nhà ở có giá vừa phải đang đe dọa sự thăng tiến của người dân, và có thể đưa đến nguy cơ sa sút trong tương lai của nền kinh tế tại Quận Cam.

Bản Tuyên Bố Về Gia Cư (Declaration on Housing) mới của quận hạt đã được Hội Đồng Giám Sát chấp thuận vào ngày 13 tháng Ba. Bản này ghi nhận, “Quận Cam đang trải qua một mức thiếu hụt khá lớn về nhà ở, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngân sách gia đình và phẩm chất sinh hoạt của các cư dân, cũng như làm sụt giảm lực lượng lao động của quận hạt.”

Văn bản nói thêm, “Mức thiếu hụt nhà ở của Quận Cam đe dọa khả năng của chúng ta thu hút và duy trì một lực lượng lao động tài giỏi, làm suy yếu khả năng cạnh tranh kinh tế lâu dài của Quận Cam. Là các nhà lãnh đạo dân sự, chúng tôi cam kết hợp tác với các đối tác công cộng, tư nhân, phi lợi nhuận, và các đối tác tôn giáo, để đáp ứng các nhu cầu gia cư khu vực của chúng tôi.”

Các giám sát viên, do chủ tịch Andrew Đỗ cầm đầu, đang đề nghị tất cả 34 hội đồng thành phố của Quận Cam ký tên vào bản tuyên bố, do ông Andrew Đỗ trình cho hội đồng giám sát.

Cùng với việc chấp, thuận văn bản đó, các giám sát viên hướng dẫn cho các nhân viên của quận hạt làm việc với “các bên liên quan,” để “hợp tác và chuẩn bị một bản phúc trình” cho các giám sát viên trong vòng 90 ngày, “trình bày cách thức Quận Cam có thể tạo điều kiện dễ dàng cho việc xây dựng nhà ở có giá ở mức hoặc dưới $500,000.” Hạn chót để giao bàn phúc trình là ngày 11 tháng Sáu.

Trong tuần qua tại một phiên họp của các giám sát viên, nơi văn bản đó được thông qua, ông Andrew Đỗ có nói, “Có một nhu cầu rất lớn, vì vậy điều quan trọng là hội đồng này, quận hạt này, phải bảo đảm rằng chúng ta nhận ra nhu cầu đó.” Ông nói, “Thông điệp là Chúng ta nên xúc tiến việc lập kế hoạch cho một ước vọng, một mục tiêu, để làm gia tăng lượng gia cư ở mọi mức giá.”

Văn bản này thừa nhận những điều mà các nhà kinh tế và lãnh đạo kinh doanh đã nói trong nhiều năm qua: sự thiếu hụt nhà ở giá vừa phải đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của quận hạt, vì các ngân sách gia đình trở nên eo hẹp, giới trẻ có tài năng quyết định sống ở những khu vực khác, và nạn kẹt xe trở nên trầm trọng hơn, vì người ta phải sống xa hơn từ nơi họ làm việc.

Văn bản đó nói, “Việc di cư của những người làm việc có tay nghề cao của Quận Cam, trong số họ có nhiều người lớn lên ở quận hạt này, để tới sống ở những thành phố xa xôi đòi phải đi khá xa tới nới làm việc, là điều làm hại sinh hoạt gia đình, ngân sách gia đình, phẩm chất không khí, bầu không khí kinh doanh, và các điều kiện giao thông.

Văn bản nói thêm, “Quận Cam cần có đù số lượng nhà ở mà toàn thể lực lượng lao động của quận hạt này có thể tiếp cận được. Để mở rộng di sản của sinh lực kinh tế và phẩm chất sinh hoạt của Quận Cam trong tương lai, Quận Cam phải có một loạt lựa chọn rộng rãi về nhà ở cho những người làm việc ở mọi mức thu nhập.”
Nhà lãnh đạo của nhóm kinh doanh lớn nhất của Quận Cam nói rằng bản tuyên bố đó là một bước đi đúng hướng.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp