advertisements
Thursday, 17/10/2019 - 07:05:48

Quan chức Trung Cộng phải khai báo về mọi cuộc họp tại Hoa Kỳ


Hai quan chức Trung Cộng cùng thị trưởng và nghị viên thành phố đang dự buổi lễ mở rộng các chuyến bay của Air China tại phi trường quốc tế Los Angeles năm 2015. Lúc đó các quan chức Trung Cộng không bị bắt buộc phải khai báo với chính phủ Hoa Kỳ trước khi dự một cuộc họp hoặc bất cứ buổi lễ nào tại Hoa Kỳ. Nay thì khác. (Mark Ralston/ AFP/ Getty Images)


HOA THINH ĐỐN - Bộ Ngoại Giao thông báo ngày thứ Năm, mọi quan chức Trung Cộng làm việc tại Hoa Kỳ sẽ phải thông báo về mọi cuộc họp của họ với các chính phủ tiểu bang và địa phương, và cả các trường đại học hay viện nghiên cứu.
Quyết định mới là nhằm “làm cân bằng môi trường hoạt động ngoại giao với Trung Cộng,” theo một viên chức Bộ Ngoại Giao cho biết. Hiện tại, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại Trung Cộng đều phải thông báo và chờ được phê chuẩn cho các cuộc họp tại nước này, và yêu cầu của họ thường xuyên bị Bắc Kinh từ chối.
“Điều chúng tôi đang cố gắng làm là tạo ra một môi trường ngoại giao tương đương, và hy vọng rằng hiệu quả của việc làm này sẽ buộc chính phủ Trung Cộng phải cung cấp không gian hoạt động lớn hơn cho các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở nước họ,” viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói.

Quy định mới áp dụng cho các nhà ngoại giao Trung Cộng tại tòa đại sứ nước này ở Hoa Thịnh Đốn cùng 5 lãnh sự quán trên khắp Hoa Kỳ, những nhà ngoại giao Trung Cộng tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, và mọi viên chức Trung Cộng đang công du Hoa Kỳ.
Các thống đốc, đại diện tiểu bang, các thị trưởng, các trường đại học, hoặc các viện nghiên cứu, không phải báo cáo điều gì với chính phủ Hoa Kỳ. Trách nhiệm báo cáo các cuộc họp hoàn toàn phải do Trung Cộng thực hiện. Tòa đại sứ Trung Cộng gọi quyết định của Bộ Ngoại Giao là “sự vi phạm Công Ước Vienna,” bộ luật quy định cách các quốc gia đối xử với các nhà ngoại giao nước ngoài.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements