Wednesday, 18/07/2018 - 10:39:34

Rao giảng Tin Mừng


Bất cứ thời đại nào, câu nói của Chúa vẫn luôn luôn là sự thật: “Lúa chín thì nhiều, mà thợ gặt thì ít.” (Getty Images)

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này nói tới việc Chúa giao sứ mạng của Ngài cho các tông đồ. Ngài đã gọi các ông lại và sắp đặt cho các ông lên đường để rao giảng Tin Mừng. Ngài ban cho các ông quyền năng trên các thần ô uế. Chúa Giêsu đã làm việc này sau khi đã chọn gọi và huấn luyện các ông. Các ông đã nghe những lời Chúa Giảng dạy và nhìn thấy những việc Ngài làm. Giờ đây tới phiên các ông cũng lên đường và làm theo những điều các ông đã thấy nơi Thầy mình.

Để các ông hoàn toàn chú ý vào công việc rao giảng Tin Mừng, đừng coi đây là một cuộc chu du không mục đích, hoặc đây là một cuộc kiếm ăn, Ngài căn dặn các ông khi đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Cuộc ra đi như thế rất làm bấp bênh. Nhưng chắc chắn các ông sẽ không đói, vì những người đón tiếp và muốn nghe Tin Mừng, chắc chắn họ sẽ cho các ông ăn.

Những điều căn dặn ở trên của Chúa quả thật là những nguyên tắc rất quan trọng cho đời sống tông đồ: Việc rao giảng Tin Mừng phải được coi là việc quan trong nhất và khi đi rao giảng, phải luôn biết tín thác vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Nếu Chúa sai chúng ta đi rao giảng Tin Mừng, thì Chúa biết chúng ta như thế nào và Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta, nếu chúng ta biết tín thác vào Ngài. Có một câu chuyện tưởng tượng kể lại như thế này: Sau khi hoàn tất sứ mạng nơi trần gian, Chúa Giêsu trở về trời và được Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel ra tiếp đón ngay tại cửa thiên đàng. Thấy Chúa về, Gabriel rất mừng rỡ nhưng cũng nói lên những ưu tư của mình: “Lạy Chúa, xin Chúa cho biết công việc của Chúa ở dưới thế sẽ được tiếp tục như thế nào, ai sẽ chịu trách nhiệm về những công việc đó?”

Chúa Giêsu trả lời: “Ta đã chọn 12 tông đồ và đã giao phó cho họ mang Tin Mừng của Ta cho đến tận cùng bờ cõi trái đất.”

Khi nghe Chúa trả lời như thế, Gabriel dường như không cảm thấy thỏa mãn, vẫn còn ưu tư nên hỏi tiếp rằng: “Lậy Chúa, nếu chẳng may họ thất bại thì Chúa có những chương trình hay dự tính nào khác không?”

Chúa Giêsu mỉm cười trả lời Gabriel rằng: “Ta chẳng có dự tính nào khác nữa, bởi vì Ta hoàn toàn tin tưởng ở họ.”

Ngày hôm nay Chúa vẫn còn mời gọi chúng ta tiếp tục sứ mạng này. Việc rao giảng Tin Mừng không phải là công việc dành riêng cho một thiểu số người được chọn gọi trong chức vụ linh mục hoặc tu sĩ, nhưng đây là công việc của tất cả mọi người trong Giáo Hội, không trừ một ai. Bất cứ thời đại nào, câu nói sau đây của Chúa vẫn luôn luôn là sự thật: “Lúa chín thì nhiều, mà thợ gặt thì ít.”

Vì thế, đây là bổn phận của tất cả mọi người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Nếu Chúa đã đặt sự tín thác của Ngài ở nơi chúng ta thì chúng ta cũng phải biết tín thác vào Chúa. Hành trang chúng ta phải có cho việc rao giảng Tin Mừng, đó là chúng ta phải có sự gắn bó mật thiết với Đấng đã sai chúng ta đi. Đây chính là hành trang quan trọng nhất. Không gắn bó với Chúa, không yêu mến Ngài, không làm tất cả mọi sự vì Ngài thì không thể là Kitô hữu, là người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Trên tất cả mọi sự, hãy biết tín thác vào Ngài.
Từ khóa tìm kiếm:
Rao giảng Tin Mừng
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp