advertisements
Monday, 17/05/2021 - 07:19:24

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Đại Lễ Phật Đản tại Thích Ca Thiền Viện

Sẽ được tổ chức Chủ Nhật, ngày 23 tháng 5, địa chỉ 15950 Winters Lane, Riverside. Liên lạc (951) 780-5249.


Chùa Hương Tích mời dự lễ Phật Đản

Tại chùa số 4821 W 5th Street, Santa Ana, CA 92703 sẽ tổ chức lễ mừng Phật ra đời vào sáng Chủ Nhật, ngày 30 tháng 5, vào lúc 10 giờ sáng. Kính mời quí Phật tử và đồng hương, nếu có đầy đủ thiện duyên hoan hỉ đến Chùa tham dự lễ. Xin tuân thủ các quy định về việc giữ an toàn để tránh lây nhiễm dịch Covid. Kính mời, Tỳ Kheo Ni Thích Minh Từ. Điện thoại (714) 554-7837.


Phật Quan Âm Thiền Tự mời dự lễ Phật Đản

Tại chùa số 7922 Santa Catalina Ave, Stanton, CA 90680 lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 6 tháng 6. Vì sự an toàn trong lúc còn đại dịch, chùa sẽ mở cửa từ sáng đến chiều để quí Phật tử có thể đến riêng lẻ để lễ Phật và tắm Phật. Xin tuân thủ các quy định về việc giữ an toàn cá nhân. Kính mời, HT Thích Tâm Thành. Điện thoại (714) 488-1178.

Từ khóa tìm kiếm:
Sinh Hoạt Cộng Đồng
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements