advertisements
Thursday, 06/05/2021 - 08:48:09

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Lớp dưỡng sinh, tài chi

Yoga, Line Dancing của Võ Sư Chu Tất Tiến nay dời về số 8345 Garden Grove #104, TP Garden Grove. Đã khai giảng 2 tháng 5, 2021. (Mask required). (714) 398-3678.

Chích ngừa Covid miễn phí tại Quận Cam

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 5, từ 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tại Chùa Quan Âm Orange County, địa chỉ 10510 Chapman Ave., Garden Grove, ở góc đường Nutwood. Buổi chích thuốc Pfizer dành cho tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên sinh sống hoặc làm việc tại Quận Cam, bất kể tình trạng nhập cư và có bảo hiểm hay không. Gọi 714-751-5805 nếu có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ.

Đại Lễ Phật Đản Vesak tại Thích Ca Thiền Viện

Sẽ được tổ chức Chủ Nhật, ngày 23 tháng 5, địa chỉ 15950 Winters Lane, Riverside. Liên lạc (951) 780-5249.

Từ khóa tìm kiếm:
Sinh Hoạt Cộng Đồng
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements