advertisements
Monday, 03/05/2021 - 06:10:09

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Lớp Dưỡng Sinh, Tài Chi

Yoga, Line Dancing của Võ Sư Chu Tất Tiến nay dời về số 8345 Garden Grove #104, TP Garden Grove. Đã khai giảng 2 tháng 5, 2021. (Mask required). (714) 398-3678.

Đại Lễ Phật Đản tại Thích Ca Thiền Viện

Sẽ được tổ chức Chủ Nhật, ngày 23 tháng 5, địa chỉ 15950 Winters Lane, Riverside. Liên lạc (951) 780-5249.

Từ khóa tìm kiếm:
Sinh Hoạt Cộng Đồng
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements