advertisements
Monday, 04/10/2021 - 07:19:14

Sinh Hoạt Cộng Đồng


(Hình cung cấp)

Garden Grove tuyển cảnh sát

Thành phố Garden Grove hiện đang nhận đơn online cho các vị trí cảnh sát Hạn chót nộp đơn là thứ Hai, 25 tháng 10. Cơ hội việc làm cho các vị trí toàn thời gian (Full-time) và bán thời gian (Part-time) gồm cảnh sát viên và sĩ quan. Sở Cảnh sát Garden Grove cung cấp các chương trình đào tạo chuyên môn. Để ghi danh online hoặc để biết thêm chi tiết, hãy truy cập ggpd.org/join, liên lạc sở cảnh sát Garden Grove tại (714) 741-5922 hoặc gởi email thih@ggcity.org.

Từ khóa tìm kiếm:
Sinh Hoạt Cộng Đồng
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements