Wednesday, 06/02/2019 - 07:31:14

Số phận tiên tri


Hình ngài tiên tri Giêrêmia (Jeremiah) trên trang mistergog.blogspot.com

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Giêrêmia là một trong các vị tiên tri thời Cựu Ước, được Chúa gọi để trở thành tiên tri, trở thành ngôn sứ làm chứng cho Ngài. Ông nhắc lại lời Chúa phán với ông như thế này: “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc.”

Sau thời huy hoàng của vua Salômon, Israel đã bị phân chia thành hai quốc gia, vương quốc phía nam được gọi là Giuđa bao gồm chi tộc Giuđa và Bengiamin, vương quốc miền bắc bao gồm 10 chi tộc còn lại và vẫn giữ tên là Israel. Trong suốt nhiều năm đã xảy ra những cuộc nam chinh bắc chiến giữa hai vương quốc. Cả hai vương quốc này có những vua tốt kính sợ Chúa nhưng cũng có những vua xấu chạy theo việc thờ ngẫu tượng. Giêrêmia đã được Chúa gọi làm tiên tri khi khi vương quốc Giuđa đã trải qua 292 năm với 16 đời vua. Ông kêu gọi người ta dứt bỏ tội lỗi để trở về với Chúa. Ông đã thất bại, bị đồng hương mưu giết, đánh đòn, giam cầm, đốt sách, ném xuống hố và cuối cùng bị dân Giuđa đồng hương ném đá chết khi ông lánh nạn tại Aicập. Ông đã thất bại, nhưng lời kêu gọi của ông không ngừng lớn lên sau khi ông chết.

Chúa Giêsu có thất bại hay không? Cuối cùng Ngài chết trên thập giá, đó không phải là thất bại hay sao? Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần nay tường thuật lại rằng sau khi Chúa trở về quê hương là Nazarét, Ngài vào hội đường, và người ta trao cho Ngài sách tiên tri Isaia. Ngài đã đọc câu “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng…” và Chúa Giêsu đã nói nói rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe.”

Lúc đầu người ta thán phục, nhưng sau đó với cái nhìn của loài người, người đồng hương của Ngài không chấp nhận cái tông tích nghèo hèn của Ngài là con bác thợ mộc Giuse, một tông tích quá tầm thường đối với họ. Bởi vì Chúa đã sống với họ cho nên tin Chúa Giêsu là vị ngôn sứ đã được Thánh Thần xức dầu là một điều rất khó đối với họ. Chúa Giêsu trách móc họ đã cứng lòng không tin vào Ngài và họ đã tức giận, xô đuổi Ngài tới triền núi và định xô Ngài xuống vực thẳm.

Còn nhiều sự chống đối nữa Chúa đã gặp trong suốt cuộc đời rao giảng. Cuối cùng là cái chết trên thập giá. Một sự hoàn tất trong thất bại! Nhưng có ai ngờ đâu đó là con đường thập giá mà Chúa đã chọn, con đường dẫn tới sự hoàn tất trong chiến thắng Phục Sinh vinh hiển. Một sự thất bại quá ngọt ngào!

Nếu vì chúng ta là người Kitô giáo mà bị người ta chống đối hay bách hại, chúng ta có tiếp tục đi con đường đã chọn là Chúa hay không? Đã có một thời, và vẫn còn xảy ra nơi này nơi kia trên thế giới, là nếu ghi trong lý lịch là người Công Giáo, thì chắc chắn sẽ bị bạc đãi, thua thiệt, và phải chịu nhiều bất công, có ai trong chúng ta không dám viết chữ Công Giáo hoặc không dám tuyên xưng mình là Công Giáo hay không?

Mọi người Kitô hữu phải sống vui tươi, bình thản, yêu thương và bác ái trong mọi hoàn cảnh. Con đường chúng ta đã chọn là Chúa thì có những lúc phải thua thiệt, có những lúc phải chịu bất công, có những lúc còn bị người ta phỉ báng, nhưng đó là con đường thánh giá ngọt ngào của những con người can đảm nhất.

Từ khóa tìm kiếm:
Số phận tiên tri
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp