Wednesday, 13/12/2017 - 08:58:45

Syria: Tổng thống Putin quyết định rút quân, lý do gì Mỹ còn ở lại?

Syria: Tổng thống Putin quyết định rút quân, lý do gì Mỹ còn ở lại?

Source link

Từ khóa tìm kiếm:
[]
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp