Friday, 16/07/2021 - 07:13:49

Thẩm phán tuyên bố chương trình DACA bất hợp pháp


Di dân mà phần lớn từ Trung Mỹ đang xếp hàng chờ vào lãnh thổ Hoa Kỳ tại trạm biên giới Gateway International Bridge nằm giữa thành phố Brownsville, Texas và Matamoros, Mexico, ngày 15 tháng 3, 2021. (Chandan Khanna/ AFP via Getty Images)

 

Một thẩm phán liên bang tại Texas đã ra lệnh đình chỉ DACA - một chương trình được ban hành dưới thời cựu Tổng Thống Obama, bảo vệ các di dân lậu được đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ tránh khỏi việc bị trục xuất.

Thẩm Phán Andrew Hanen đã đứng về phía chính quyền Texas cùng 8 tiểu bang bảo thủ khác, là những nơi đã khởi kiện yêu cầu đình chỉ DACA, vốn hiện đang bảo vệ khoảng 650,000 người.

Những người hiện đã ghi danh với chương trình sẽ tiếp tục được bảo vệ, nhưng Thẩm Phán Hanen cấm chính phủ giải quyết các đơn ghi danh mới.

Trong vụ kiện, các tiểu bang bảo thủ cho rằng, cựu Tổng Thống Barack Obama không có thẩm quyền để ban hành một chương trình như DACA, vì việc này thuộc quyền của Quốc Hội.

Các tiểu bang khởi kiện cũng cáo buộc rằng, chương trình DACA đã rút cạn nguồn lực mà các tiểu bang muốn dành cho giáo dục và y tế. Hiện tại, chính quyền của Tổng Thống Biden sẽ không thể làm được gì nhiều đối với quyết định của Thẩm Phán Hanen.

Tổng Thống Biden đã đề nghị một dự luật cung cấp con đường trở thành công dân cho khoảng 11 triệu người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Thẩm Phán Hanen từng nói rằng Quốc Hội phải hành động nếu Hoa Kỳ muốn cung cấp sự bảo vệ chắc chắn cho những người tham gia DACA, còn được gọi là các “Dreamers.”

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements