Saturday, 25/08/2018 - 07:51:15

Thế giới vất bỏ 66 tấn thực phẩm mỗi giây vào năm 2030


(Getty Images)


Một công ty nghiên cứu ở Boston, Massachusetts, vừa công bố báo cáo cho biết, tới năm 2030, thế giới sẽ lãng phí 2.1 tỷ tấn thực phẩm - tương đương $1,500 tỷ Mỹ kim – vào mỗi năm. Trong khi đó, lượng thực phẩm bị sử dụng lãng phí hoặc bị vất bỏ hiện nay là 1.6 tỷ tấn/năm (tương đương $1,200 tỷ Mỹ kim). Điều này nghĩa là, đến năm 2030, cứ mỗi giây trên thế giới sẽ có khoảng 66 tấn thực phẩm bị vứt bỏ. Nhìn chung, mỗi năm, thế giới vất bỏ tới 30% lượng thực phẩm được sản xuất.

"Chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng thật sự ở mức độ toàn cầu,” theo lời ông Esben Hegnsholt - một trong những tác giả nghiên cứu về tình trạng lãng phí thực phẩm, được công bố ngày thứ Ba. Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên vấn đề lãng phí thực phẩm trên toàn thế giới, nhưng nghiên cứu này đưa ra con số chi tiết, dự báo tình trạng lãng phí thực phẩm diễn biến trầm trọng vào năm 2030, nếu thói quen sử dụng và chế biến thực phẩm của người tiêu thụ và các nhà sản xuất không thay đổi.

Nghiên cứu của Hãng tư vấn Boston (BCG) cũng cho thấy sự khác biệt về nạn lãng phí thực phẩm ở các nước phát triển và đang phát triển. Nạn lãng phí thực phẩm ở các nước đang phát triển xảy ra ở khâu sản xuất, chế biến thực phẩm. Trong khi đó, nạn lãng phí thực phẩm ở các nước phát triển lại xảy ra ở khâu phân phối của các nhà bán lẻ và người tiêu thụ "quá tay" trong việc mua thực phẩm, hoặc thực phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn về hình thức (kém tươi ngon).

Theo ước tính của Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc (FAO), nạn lãng phí thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, mà còn gây áp lực nặng nề đối với môi trường. Các hoạt động xả rác thải là thực phẩm chiếm 8% lượng khí nhà kính - nguyên nhân gây biến đổi khí hậu Trái Đất. Để giải quyết tình trạng này, Liên Hiệp Quốc đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, thế giới sẽ giảm 50% lượng thực phẩm lãng phí tính trên đầu người, cũng như giảm thất thoát thực phẩm trong quá trình sản xuất và cung cấp.

Bản nghiên cứu cũng nêu ra 5 sự thay đổi có thể giúp tiết kiệm gần $700 tỷ Mỹ kim trong cuộc chiến chống lãng phí thực phẩm, đó là ý thức của người tiêu thụ, các quy định chặt chẽ hơn, hệ thống cung cấp thực phẩm hiệu quả hơn, và sự hợp tác chặt chẽ trong hoạt động cung cấp và sản xuất thực phẩm.

Theo viên chức của Viện tài nguyên thế giới, người tiêu thụ, các công ty, và các nhà lập pháp, là những người có vai trò dẫn dắt trong việc định hướng những thay đổi giúp giảm nạn lãng phí thực phẩm.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements