advertisements
Tuesday, 20/08/2019 - 03:25:09

Thêm một linh mục Việt Nam được cử làm Chánh Xứ tại Giáo Phận Quận Cam

Linh Mục Trần Cao Thượng nhận sứ vụ Chánh Xứ Giáo Xứ Holy Spirit Church. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG.

FOUNTAIN VALLEY - Linh Mục Joseph Trần Cao Thượng vừa được Đức Giám Mục Giáo Phận Orange cử làm Cha Xứ coi sóc giáo xứ Holy Spirit Church (GX Thánh Linh), 17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708, và trong Thánh Lễ Chúa Nhật, ngày 18 tháng 8, 2019, Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange đã trao sứ vụ Chánh Xứ cho LM Trần Cao Thượng.
Trong tổ chức của Giáo Hội Công Giáo Toàn Cầu, mỗi giáo xứ có một vị Linh Mục Chánh Xứ được bổ nhiệm bởi vị Giám Mục trong Giáo Phận. Vị Linh Mục Chánh Xứ chịu trách nhiệm trước Đức Giám Mục để coi sóc giáo dân và điều hành giáo xứ. Tùy hoàn cảnh địa phương và số giáo dân trong giáo xứ, ngoài Linh Mục Chánh Xứ còn có một hay nhiều Linh Mục Phó Xứ. Có nhiều nơi thiếu Linh Mục, giáo xứ không có LM Chánh Xứ hay Phó Xứ.
Sau biến cố 1975, đông đảo giáo dân Việt Nam đến định cư tại Quận Cam, tiểu bang California được tùy ý gia nhập vào các giáo xứ Mỹ nên không phải lo xây dựng nhà thờ, nhà xứ vì mọi thứ đã có sẵn. Từ đó, mỗi giáo xứ, ngoài giáo dân Mỹ, Mễ Tây Cơ có thêm giáo dân Việt Nam và một số giáo dân Phi Luật Tân, Đại Hàn, Trung Hoa v.v.


Tân Chánh Xứ, LM Trần Cao Thượng (thứ 4 từ bên phải) chụp ảnh lưu niệm với Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành và một số Linh Mục, Phó Tế sau thánh lễ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Các giáo xứ đều do Linh Mục người Mỹ hay người Mễ Tây Cơ làm chánh xứ. Từ khi có giáo dân Việt Nam, lần lượt các Cộng Đoàn Việt Nam được thành lập, và các Linh Mục Việt Nam được cử làm Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đoàn. Giáo dân Việt Nam vốn có tinh thần sùng đạo, đặc biệt có lòng kính mến và tôn sùng Đức Mẹ Maria nên nhiều Hội Đoàn phát triển rất mạnh trong các giáo xứ, và giáo dân Việt Nam đóng góp tài chánh để duy trì các sinh hoạt của giáo xứ cũng vượt trội các sắc dân khác nhờ sự hướng dẫn của các Linh Mục Việt Nam. Các vị Giám Mục trong giáo phận đã nhanh chóng nhận ra điều này nên đã chọn một số Linh Mục để bổ nhiệm làm Cha Xứ thay các cha xứ người Mỹ, vốn rất thụ động.

Đầu tiên các Linh Mục Đỗ Thanh Hà, Đức Ông Nguyễn Đức Tiến rồi đến các Linh Mục Mai Khải Hoàn, Nguyễn Uy Sỹ, Nguyễn Thái, Trần Văn Kiểm và nay là LM Phạm Ngọc Hùng được Đức Giám Mục cử làm Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Ba vị Linh Mục được phong tước Đức Ông là các LM: Nguyễn Đức Tiến (quá cố), Nguyễn Đức Minh (hưu tại GX Đức Mẹ La Vang), Phạm Quốc Tuấn (GX St. Columban). Trong số 15 giáo xứ có Cộng Đoàn Việt Nam, sáu LM đã được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm Chánh Xứ: LM Josep Phạm Ngọc Tuấn (GX Saint Barbara), LM Josep Nguyễn Văn Luân ( GX Đức Mẹ La Vang), LM Phêrô Nguyễn Văn Tuyên (GX Blessed Sacrament Church, Westminster); Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn (GX Saint Columban); LM. Thái Quốc Bảo (GX Saint Cecilia Church), và nay LM Joseph Trần Cao Thượng được cử làm cha xứ GX Thánh Linh.
Ngoài ra, ba Linh Mục Việt Nam khác được bổ nhiệm làm Cha Xứ ba giáo xứ Mỹ (không có hay có rất ít giáo dân VN) là các cha: Nguyễn Uy Sỹ (GX. Saint Martin De Porres (Yorba Linda), LM. Chu Vinh Quang (GX. St Marys By The Sea (Huntington Beach), và LM. Cao Tuyền Bill (GX. Anthony Claret, Anaheim). Một điểm son của Giáo Hội Công Giáo là bất cứ Linh Mục thuộc sắc dân nào được cử làm Cha Xứ, các giáo dân đều hoan hỷ tùng phục, không hề thấy một lời nói hay cử chỉ nào có tính cách kỳ thị. Điều này được thấy trong thánh lễ trao chức vụ Cha Xứ cho LM Trần Cao Thượng tại giáo xứ Thánh Linh vừa qua. Hơn phân nửa ghế ngồi trong thánh đường là giáo dân Mỹ, Mễ Tây Cơ. Hiệp Sĩ Đoàn Columbus làm hàng rào danh dự chào đón Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành và các Linh Mục VN là người Mỹ; Ca đoàn phụ trách hát thánh ca trong thánh lễ gồm ba sắc dân Mỹ, Mễ, Việt.


Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá GP Orange chủ tế thánh lễ và trao sứ vụ Chánh Xứ cho LM Trần Cao Thượng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Có mặt cùng với gần 20 Linh Mục đồng tế Thánh lễ với Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Linh Mục Chánh xứ Nguyễn Văn Tuyên (cha xứ Westminster) đã vui vẻ trả lời cho Viễn Đông biết về nhiệm vụ của một Cha Xứ, ngài nói:
“Tôi được cử làm cha xứ giáo xứ Tam Biên rồi được cử làm chính xứ nhà thờ Chính Tòa và hiện làm chính xứ nhà thờ Westminster được ba năm. Hôm nay chúng tôi đến tham dự thánh lễ tấn phong chánh xứ cho cha Giuse Trần Cao Thượng. Tôi được phục vụ với ngài tại giáo xứ Tam Biên sang tới nhà thờ chính tòa. Sau hai năm ngài làm Giám Quản nhà thờ Thánh Linh, chúng tôi rất vui mừng được đến tham dự lễ nhậm chức chánh xứ của cha Giuse Trần Cao Thượng, và chúng tôi rất hãnh diện là những người đi trước và đã có một thời làm việc với nhau và bây giờ, một người anh em của chúng tôi, một người VN được cử làm chánh xứ trong một giáo phận có rất đông người Việt Nam, và như LM Trần Cao Thượng đã nói, ngài là linh mục Việt Nam thứ 6 làm chánh xứ tại GP Orange.”

Về nhiệm vụ, cha Tuyên nói, “Có vinh quang thì cũng có trách nhiệm đấy, như trong quân đội, quý vị là cấp chỉ huy như Sư Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng v.v. luôn đi với trách nhiệm thì các Cha Xứ cũng có các Cha Phó, nhưng tất cả trách nhiệm đổ trên đầu Cha Xứ, tất cả các sinh hoạt từ giáo dân đến tu sửa nhà thờ, sửa Parking Lot, khi Giám Mục đã trao trách nhiệm cho Cha Xứ thì tất cả những gì xảy ra trong giáo xứ thì Đức Giám Mục chỉ hỏi; Cha Xứ đâu? Còn các Cha Phó chỉ phụ tá cho cha xứ thôi, nên đối với cha Thượng, ngài đã có 14, 15 năm nên có nhiều kinh nghiệm rồi và ngài rất giỏi, nhiều khả năng nên tôi cầu chúc ngài hoàn thành trách nhiệm một cách tốt đẹp, hơn nữa ngài làm chánh xứ giáo xứ Thánh Linh nữa nên tôi cầu xin Chúa Thánh Thần phù giúp ngài và tôi kêu gọi các giáo dân Việt Nam hỗ trợ ngài trong nhiệm vụ mới.”


LM Phêrô Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ Westminster đang cho Viễn Đông biết về nhiệm vụ của một Linh Mục Chánh Xứ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 


Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên cũng cho biết, “Chức vụ chánh xứ cũng có nhiệm kỳ. Các Cha Phó thì bốn năm có thể đổi đi bất cứ lúc nào tùy Giám Mục, còn các cha xứ thì có nhiệm kỳ 6 năm, nếu mọi sự tốt đẹp thì một cách nào đó, Đức Giám Mục có thể cho thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa . Tôi ở bên Tam Biên cũng sáu năm và rồi 12 năm, và có cái đặc biệt là hướng dẫn giáo dân từ Tam Biên lên nhà thờ chính tòa nên Đức Giám Mục gia hạn thêm một năm để ổn định giáo dân lên nhà thờ chính tòa nên tôi được 13 năm.”
Được biết, Giáo xứ Thánh Linh, ngoài LM Trần Cao Thượng vừa được cử làm Chánh Xứ còn có Linh Mục Thomas Nguyễn Đăng Đệ là Cha Phó và hai Phó Tế vĩnh viễn là Thầy Sáu Mai Văn Mạnh và Thầy Sáu Nguyễn Ánh. Linh mục Trần Cao Thượng là con đỡ đầu thứ 14 của LM Mai Khải Hoàn. Ngoài 14 Linh mục, cha Hoàn còn có một con đỡ đầu thứ 15 là Phó Tế.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements