Wednesday, 30/05/2018 - 07:44:27

Thiên Chúa ba ngôi

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Thiên Chúa là Đấng trường sinh bất tử. Ngài ngự trị trong ánh sáng siêu phàm. Ngài là Đấng mà chúng ta chưa được nhìn thấy nhưng ước mong sẽ được nhìn thấy trên nước thiên đàng sau cuộc sống trần gian này. Thiên Chúa đó, trong thời Cựu Ước, được mạc khải là Thiên Chúa độc nhất: Chỉ mình Ngài là Thiên Chúa duy nhất và không có Chúa nào khác và chỉ mình Ngài là Đấng mà chúng ta phải tôn thờ.


Bức tranh dầu vẽ cảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, do họa sĩ Gerard David (1450/1460–1523) vẽ năm 1505.

Đối với người Do Thái, dân riêng của Chúa, đây là một mầu nhiệm: Chúa là Thiên Chúa độc nhất, Đấng mà họ phải tôn thờ.

Còn đối với Kitô hữu, Thiên Chúa độc nhất của thời Cựu Ước cũng chính là Thiên Chúa của họ. Nhưng giờ đây Thiên Chúa được mạc khải cho chúng ta một cách rõ ràng hơn: Chỉ có một Thiên Chúa, nhưng Ngài có Ba Ngôi. Chúa Cha là Thiên Chúa. Chúa Con là Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Các ngôi vị đều có cùng chung một bản tính là Thiên Chúa cho nên chỉ có một Chúa mà thôi. Quả thật, đối với trí khôn con người thì đây là một mầu nhiệm. Đã là mầu nhiệm thì không ai có thể hiểu thấu được.

Dù không hiểu thấu, chúng ta vẫn phải tìm hiểu sự mầu nhiệm này để xin ơn được hiểu biết Ngài nhiều hơn, để có thể tới gần Đấng quyền năng ngự trị trong ánh sáng siêu phàm mà con người sẽ không bao giờ đạt tới, nếu đã không được mời gọi để đến với Ngài. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã được mạc khải rất rõ ràng trong nhiều bản văn Kinh Thánh Tân Ước, và đây là sự mạc khải thế giá vì chính Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, đã mạc khải mầu nhiệm này cho chúng ta.

Trong bài kết thúc Tin Mừng theo thánh Matthêu của Chúa Nhật tuần này đã để lại sự mạc khải rõ ràng nhất về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”

Các Phúc Âm còn để lại cho chúng ta hình ảnh rất đặc trưng về Thiên Chúa Ba Ngôi, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Chúa Thánh Thần đã lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài và có tiếng Chúa Cha từ trời phán ra: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta. Các ngươi hãy nghe lời Người.”

Chúa Giêsu còn để lại cho chúng ta rất nhiều giáo huấn về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi Ngài mạc khải cho chúng ta biết về sự cộng tác của Ba Ngôi Thiên Chúa trong chương trình cứu độ loài người: Chúa Cha đã sai Ngôi Hai làm người, đến trần gian, làm của lễ hiến tế trên thập giá để ban ơn cứu độ. Chúa Thánh Thần đã luôn hiện diện làm chứng cho các hoạt động của Chúa Giêsu và khi Chúa Giêsu hoàn tất công cuộc cứu độ và về trời, thì Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hiện diện trong Giáo Hội để hướng dẫn và an ủi. Thiên Chúa Ba Ngôi không ở đâu xa. Ngài là Thiên Chúa duy nhất mà chúng ta phải tôn thờ. Ngài hiện diện ở trong lòng hay trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Mỗi khi làm dấu thánh giá “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,” chúng ta tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã cho chúng ta được làm con Thiên Chúa và mong ngày sau sẽ được nhìn thấy Ngài trong ánh sáng siêu phàm nơi Ngài ngự trị.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp