Wednesday, 14/03/2018 - 08:32:50

Thiên Chúa yêu thế gian

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Nicôđêmô là ai?
Trong dân Do Thái lúc bấy giờ, Nicôđêmô thuộc thành phần lãnh đạo và là bậc thầy trong dân. Trong Phúc Âm của thánh Gioan, ông được nói tới ba lần. Mặc đầu ông không ở trong hàng ngũ của các thánh Tông Đồ hay các môn đệ của Chúa, nhưng Nicôđêmô được thực sự hiểu ngầm là môn đệ của Chúa: Người môn đệ không chính thức hay là người môn đệ trong bóng tối. Vì chức vụ của ông đối với dân chúng, cho nên ông không thể theo Chúa thường xuyên được. Nhưng khi cần thì ông sẵn sàng đến với Chúa.

Lần thứ nhất, Nicôđêmô đã gặp Chúa vào lúc ban đêm. Cuộc trò chuyện của ông với Chúa rất là thân thiết. Chúa đã nói với ông một chân lý rất quan trọng, đó là Thiên Chúa yêu thương thế gian vô cùng: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”

Đây là một cuộc thảo luận về tình yêu và ơn cứu độ có một không hai.
Lần thứ hai, Nicôđêmô đã xuất hiện khi các thủ lãnh tôn giáo của người Do Thái quyết định giết Chúa Giêsu. Ông đã lên án quyết định của họ và nói rằng: “Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì hay không?”


Hình vẽ mô tả cảnh Nicodemus gặp Chúa Jesus vào ban đêm. (Hình: Israel Study Center)

Lần thứ ba là lúc táng xác Chúa Giêsu. Ông này giầu lắm. Ông mang theo cả trăm cân mộc dược trộn với trầm hương để tẩm liệm xác Chúa Giêsu. Ông cùng với ông Giôxếp, là một người thế giá vị vọng, và cũng là một môn đệ trong bóng tối, đã lấy băng vải tẩm thuốc thơm để liệm xác Chúa theo tục lệ của người Do Thái, và đặt xác Ngài vào trong mộ chưa chôn cất ai, được đục sẵn vào trong núi đá. Các ông thương tiếc Thầy, nhưng các ông đã không biết rằng sự đau buồn này không phải là sự đau buồn dài lâu, bởi vì sau ba ngày, Chúa từ trong kẻ chết sống lại.

Một người tưởng là vô thần không có niềm tin tôn giáo, nhưng cuối cùng lại là hữu thần. Ông Mikhail Gorbachev, tổng bí thư cuối cùng của đảng Cộng Sản Liên Xô đã tới viếng mộ thánh Phanxicô Assisi tại Ý và đã cùng với cô con gái cầu nguyện 30 phút trước ngôi mộ của ngài vào ngày lễ thánh Giuse 19 tháng 3, 2008. Không biết trước đó Tổng Thống Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev đã nói chuyện với nhau như thế nào mà Tổng Thống Reagan đã từng nói với một cộng sự viên của mình rằng: “Tôi tin rằng ông Gorbachev là người tín hữu thầm lặng.”

Một điều phải nói thêm đó là ông Gorbachev rất yêu quí Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II khi ngài còn sống. Những nhân vật nổi tiếng thời hậu Cộng Sản của nước Nga cách nào đó cũng đã tuyên xưng đức tin Kitô giáo như ông Boris Yeltsin hoặc đương kim lãnh đạo Vladimir Putin.

Quả thật ngày nay vẫn còn có những Nicôđêmô hoặc Giôxếp để nhận biết rằng: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Là Kitô hữu, chúng ta có dám sống công khai đức tin của mình hay không? Hạnh phúc của người tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, là được sống muôn đời. Đó là hạnh phúc vô biên. Xin cho chúng ta được hiểu tình thương vô cùng của Thiên Chúa khi Ngài ban Con Một của Ngài cho chúng ta: Thiên Chúa làm người đã chết vì yêu thương chúng ta.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp