Friday, 17/12/2021 - 06:16:37

Thiếu niên 2 lần lập kỷ lục miệng rộng nhất thế giới


(YouTube)

 

Một thiếu niên ở tiểu bang Minnesota đã giành lại kỷ lục Guinness về khuôn miệng rộng nhất thế giới, với chiều rộng hơn 10 centimét, sau khi bị vượt qua mặt vào năm 2019.

Em Isaac Johnson từng giành kỷ lục Guinness thế giới năm 2019, khi 14 tuổi, khi đo được chiều rộng của miệng là 9.3 centimét. Tuy nhiên, kỷ lục này bị phá bởi một thiếu niên khác ở Pennsylvania vào vài tháng sau đó.

Đến tháng 6 năm nay, Johnson giành lại kỷ lục với khuôn miệng rộng 10.16 centimét.

"Tôi vẫn không tin nổi. Tôi không ngờ là mình lấy lại được kỷ lục,” Johnson nói trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi nghĩ là do tôi lớn lên nên miệng cũng rộng hơn.”

Johnson cho biết thêm rằng em đã được mời lên một chương trình truyền hình về những người giữ kỷ lục thế giới Guinness tại Ý vào năm sau.

"Đó chắc chắn sẽ là một chuyến đi tuyệt vời và khó quên, nhờ tôi may mắn có một cái miệng rộng tự nhiên,” Johnson nói.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vo Nga - Pham Khac Ham đã nói: Vô Ngã Thiếu niên 2 lần lập kỷ lục miệng rộng nhất thế giới : ở bên Mỹ, ---> chỉ được ghi vào Guinnesse ---> chả có ảnh hưởng gì tới gia đình. Nhưng ở Việt Nam lại có câu: "đàn ông rộng miệng thì sang,//Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà". ---> Mỗi dân tộc có một nếp suy nghĩ riêng. 青 少 年 兩 次 創 造 世 界 上 最 寬 的 嘴 記 錄: 在 美 國, ---> 只 被 記 錄 在 吉 尼 斯, ---> 對 家 庭 沒 有 任 何 影響。 但 在 越 南 有 句 諺 語:"男 人 大 嘴 就 來,女 人 大 嘴 散 了 家 門"。 ---> 每 個 民 族 都 有 自 己 的 思 想 。 L’adolescent a établi à deux reprises le record de la bouche la plus large au monde: Aux États-Unis, ---> n’est d'être que inscrit dans guinnesse ---> n’a aucun impact sur la famille. Mais au Vietnam, il y a un dicton: « Les hommes à la bouche large sont chantés, / / Les femmes à la bouche large détruisent la famille ». ---> Chaque nation a sa propre façon de penser.
advertisements
advertisements