Thursday, 28/06/2012 - 09:28:20

Thông báo khẩn: Kêu gọi biểu tình chống Trung Cộng

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp