Friday, 02/03/2018 - 09:09:16

Thông báo khẩn về việc Santa Ana sắp cứu xét việc vẽ địa hạt cho cử tri gốc Việt

WESTMINSTER – Trong ngày thứ Sáu, nhật báo Viễn Đông nhận được “thông báo khẩn cấp” dưới đây, về một đề nghị vẽ lại khu vực cử tri để tạo điều kiện cho người gốc Việt được bầu vào hội đồng thành phố Santa Ana, nơi mà từ trước đến nay chưa có một nghị viên gốc Việt nào đại diện cho nhiều cư dân gốc Việt sống ở nơi đây. Thông báo này kêu gọi người Việt hãy đến dự cuộc họp của hội đồng thành phố vào ngày thứ Ba tuần sau.
Dưới đây là trích đoạn từ thông báo của Phó Thị Trưởng Garden Grove Bùi Thế Phát.

“Thứ Ba tuần tới, ngày 6 tháng Ba, qua sự làm việc và đề nghị của Nghị Viên Vicente Sarmiento, Hội Đồng Thành Phố sẽ bàn thảo và biểu quyết đề nghị đưa ra cho cử tri TP Sanata Ana để bỏ phiếu chấp thuận việc vẽ lại các địa hạt trong Thành Phố để có thể tạo điều kiện cho một Nghị Viên người Mỹ Gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố.

“Thời Gian: 6 pm thứ Ba ngày 6 tháng Ba, tại Phòng Họp Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701. Phone: (714) 647-6900

“Nhận được thông báo khẩn cấp của Uỷ Viên Quy Hoạch Santa Ana là Ông Khanh Nguyễn vào đêm hôm qua, trong tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, chúng tôi xin đại diện cư dân Santa Ana, gửi lời cám ơn đến Nghị Viên Vincent Sarmiento, và xin kêu gọi quý cử tri và cư dân người Santa Ana, cũng như các vị dân cử người Mỹ gốc Việt, và quý vị lãnh đạo các tổ chức trong cộng đồng cùng đến buổi họp Thành Phố, để lên tiếng yểm trợ cho Nghị Viên Sarmiento và vận động các đồng viện của ông biểu quyết cho dự luật.

“Chúng tôi đã xin được một xe đò Hoàng để đưa đồng hương đến Thành Phố Santa Ana. Chúng ta sẽ gặp nhau tại khu chợ ABC lúc 5pm. Và xe sẽ khởi hành đúng 5:30 chiều.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp