advertisements
Monday, 02/09/2019 - 03:25:12

Thư cảm ơn của Hồng Ân

Thư cảm ơn Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải,

Công ty JIAS -  Do Thái và VOICE Canada.

Kính chuyển đến các Cơ quan truyền thông để kính biết ơn và kính tường.
 
Kính thông báo đến Quý vị,
 
Hôm nay (1 tháng 9, 2019), Tổ chức VOICE Canada có chuyển tài khoản do Cộng đồng đóng góp đến cho tôi. (24,200 CAD).

Số tiền này được dùng để hoàn tất hồ sơ ở lại Đức, theo điều khoản 25a của Luật Pháp nước Công Hòa Liên Bang Đức.
 
- Tôi xin cảm ơn NS Ngô Thanh Hải đã mạnh mẽ lên tiếng giúp gia đình chúng tôi trong lúc hoạn nạn. Và xin tiếp tục lên tiếng như các Giáo sư tại Đức vừa tiếp tục lên tiếng về sự trục xuất vô nhân đạo đối với Ba Mẹ tôi. (1)
 
 
- Xin chân thành cảm ơn Công ty JIAS-Do Thái, những người không cùng dân tộc nhưng vì tình đồng loại đã đứng ra giúp gia đình chúng tôi về mọi thủ tục vào Canada.
 
 
- Biết ơn VOICE Canada đã giúp tôi tài chánh trong thời gian sau khi Ba Mẹ tôi bị trục xuất và nay chuyển toàn bộ số tiền do Cộng đồng đóng góp đến tôi.
 
Một lần nữa kính biết ơn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, nhất là Cộng đồng người Việt tai Canada, quý Ân Nhân đã giúp tôi trong lúc hoạn nạn. 
 
Trân trọng,

Nguyễn Quang Hồng Ân
     
Chú thích: 
- Bài viết trên Süddeutsche Zeitung, một tờ báo lớn, danh tiếng ở Đức.

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/vietnamesischer-oppositioneller-eine-abschiebung-und-ihre-zynischen-folgen-1.4574309
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements