Monday, 20/12/2021 - 08:00:20

Thư mời dự Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Phú Sổ


Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo.


Năm nay ngày Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo sẽ được tổ chức lúc 1 giờ trưa thứ Bảy, ngày 25 tháng 12, 2021 tại Hội Trường Sân Khấu 3636, địa chỉ 3636 Westminster Ave, góc Harbor Blvd và Westminster Ave, thành phố Santa Ana.

Đức Huỳnh Phú Sổ, người khai sáng đạo Hòa Hảo, hay sau này là Phật Giáo Hòa Hảo, sinh năm 1920, cũng là lúc Đệ Nhất Thế Chiến vừa chấm dứt được một năm. Gọi là Phật Giáo Hòa Hảo vì nền tảng đạo Hòa Hảo được xây dựng trên nền tảng giáo lý Phật Giáo. Năm Đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng đạo Hòa Hỏa vào tháng 4 năm 1939 cũng là năm Đệ Nhị Thế Chiến bắt đầu vào tháng 9 năm 1939. Đã có những thay đổi của Pháp sau 1919 và sau 1939 đối với vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh mà Pháp gọi là thuộc địa của Pháp có ảnh hưởng đến sự hoạt động và hành đạo của những đảng phái và tôn giáo trong miền Nam trong thời gian đó.

Đức Huỳnh Phú Sổ hành đạo được 8 năm thì bị mất tích ngay sau một cuộc họp với Việt Minh (sau này là Cộng Sản) để giải quyết những trở ngại trong việc hợp tác với nhau trong công cuộc chống Pháp, tại một địa điểm tại quê nhà. Cho đến năm nay tín đồ Phật giáo hòa Hảo vẫn dựa trên ngày họp đó để nhớ ơn Đức Huỳnh Phù Sổ và hàng năm vẫn tưởng niệm Giáo Chủ của mình và gọi là ngày “Đức Huỳnh Phú Sổ Vắng Mặt.”

Trong thời gian gần 20 năm, từ năm 1920 Đức Huỳnh Phú Sổ ra đời cho đến khi khai sáng đạo Hòa Hảo năm 1939, rồi 8 năm hành đạo, từ 1939 đến 1947, đất nước Việt Nam và miền Nam đã trải qua nhiều biến cố tạo nên những biến chuyển quan trọng ảnh hưởng đến sự tranh đấu giành độc lập và sự tự quyết của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta không có dữ kiện lịch sử để xác định đạo Hòa Hảo ra đời có dựa trên tinh thần đấu tranh cho độc lập và tự quyết của người Việt Nam hay không, nhưng chúng ta có thể dựa vào những hoạt động của Phật Giáo Hòa Hảo sau khi thành lập để kết luận rằng tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và những người khai đạo đã dấn thân vào cộng cuộc bảo tồn đạo pháp và tranh đấu cho quyền lợi của đất nước Việt Nam. Đó là lý do tại sao vào năm 1946, thành phần lãnh đạo của Đạo Hòa Hảo đã thành lập thêm Việt Nam Dân Xã Đảng và quân đội Hòa Hảo, sau khi Pháp trở lại Việt Nam, để đối phó với Pháp và Việt Minh, lúc đó đang là đảng tự xưng là đảng cầm quyền nước Việt Nam. Đảng Dân Xã đã có tôn chỉ “Cách mạng con người, cách mạng dân tộc và cách mạng xã hội” bắt nguồn từ quan niệm Học Phật - Tu Nhân của Đức Huỳnh Phú Sổ.

Tôn chỉ này cũng phát nguồn từ lời dạy Tứ Ân, những lời dạy quan trọng của Đức Huỳnh Phú Sổ. Theo đó, tín đồ Hòa Hảo cần báo đáp bốn trọng ân như sau: Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo và Ân Đồng Bào Nhân Loại.


Một nhóm lính của Quân Đội Hòa Hảo.

Sau đây là phần trích về Ân Đất Nước trong quyển Toàn Tập Sấm Giảng gồm những lời giảng hay bài thơ của chính Đức Huỳnh Phú Sổ mà sau này tín đồ gọi là những lời Sấm Giảng để chứng minh rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo quan niệm thế nào về sự đất nước Việt Nam dưới sự đô hộ của Pháp, nhất là miền Nam Việt Nam, đã là thuộc địa của Pháp từ năm 1867:

“Sanh ra, ta phải nhờ Tổ-tiên, cha mẹ, sống ta cũng phải nhờ đất-nước, quê-hương. Hưởng những tất đất, ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền-thụ, ta cảm thấy bổn-phận phải bảo vệ đất-nước khi bi kẻ xâm-lăng giày đạp. Rán nâng-đỡ xứ sở quê-hương lúc nghiêng-nghèo, và làm cho được trở nên được cường thạnh. Rán cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ-cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc-gia mạnh giàu mình ta mới ấm.

“Hãy tùy tài tùy sức, nỗ-lực hy-sinh cho xứ-sở. Thảng như không đủ tài lực đảm-đương việc lớn, chưa gặp thời-cơ giúp đỡ quê-hương, ta phải rán tránh đừng làm việc gì sơ-xuất đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất-nước.

“Đó là ta đền ơn cho đất-nước vậy.”

Sau năm 1975 và cho đến hiện nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tín đồ Hòa Hảo trong nước với con số ước tính là 8 triệu người. Cộng sản Việt Nam, qua Mặt Trận Tổ Quốc và Ban Tôn Giáo đã thành lập Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo với nhiều sửa đổi, cắt bớt nhiều lời Sấm giảng chính thức của Huỳnh Giáo Chủ không có lợi cho họ. Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy và Chính Thống nay phải hoạt động trong sự theo dõi, ngăn cấm, bắt bớ và tù đầy. Gọi là Thuần Túy hay Chính Thống vì Giáo Hội này vẫn giữ nguyên những lời Sấm Giảng của Đức Huỳnh giáo chủ của đạo.

Năm nay, nhiều nơi trong và ngoài nước đang tổ chức ký niệm ngày Huỳnh Giáo Chủ ra đời vào ngày 15 tháng một năm 1920 Dương lịch tức ngày 25 tháng 11 Âm lịch, hơn một tháng trước Tết ta. Tại Santa Ana, Hội Đồng Trị Sự Trung Ương của Gíáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại hải ngoại sẽ tổ chức Kỷ niệm Đàn Sanh Đức Huỳnh Phú Sổ vào thứ Bảy này, 25 tháng 12, lúc 1 giờ chiều tại một hội trường nhỏ nhưng sân khấu rất đầy đủ ánh sáng, âm thanh và màn ảnh đúng theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Ban tổ chức kính mời mọi người đến tham dự. Buổi lể sẽ bắt đầu đúng 1 giờ trưa tại địa điểm 3636 Westminster Ave, Santa Ana, góc đường Harbor Blvd và Westminster Ave. Ban tổ chức sẽ tặng khẩu trang loại đặc biệt có dây đeo vào cổ và mời khách dùng thức ăn nhẹ sau buổi lễ.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements