Tuesday, 10/10/2017 - 08:41:18

Tỉ lệ ủng hộ Trump sụt giảm khắp 50 tiểu bangTổng Thống Donald Trump tiếp cựu ngoại trưởng Henry Kissinger tại Tòa Bạch Ốc ngày thứ Ba, 10 tháng 10, 2017. Nhân dịp này, ông Trump nói với báo chí rằng ông sẽ thay đổi một số điều khoản trong chính sách cải tổ thuế trong mấy tuần sắp tới. (Getty Images)


Mức ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đã giảm bớt ở tất cả 50 tiểu bang từ khi ông nhậm chức trong tháng Giêng, theo một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy.

Một cuộc khảo sát của Morning Consult đã ghi nhận rằng những con số về năng suất làm việc của ông Trump cũng giảm bớt từ tháng Giêng. Trong tháng Chín, 43 phần trăm trong số những người trả lời cuộc thăm dò cho biết họ tán thành năng suất của ông Trump, với 52 phần trăm không tán thành. Tỉ lệ 43% đã giảm so với 49% cử tri tán thành ông Trump từng được ghi nhận trong tháng Giêng, và tỉ lệ không tán thành trong tháng Giêng là 39%, và trong tháng Chín là 52%.

Theo cuộc thăm dò dư luận này, trong tháng Chín đa số cử tri ở 25 tiểu bang nói rằng họ không tán thành năng suất của ông Trump.

Một số trong những tiểu bang đó bao gồm những tiểu bang nơi ông Trump từng thắng điểm trong cuộc bầu cử năm 2016, chẳng hạn như Michigan, Wisconsin, Iowa, và Pennsylvania.

Trong tổng số cử tri ở Nevada và Arizona, có 51 phần trăm cũng không tán thành kết quả công việc của Trump.

Ở Florida, Georgia, và North Carolina, các cử tri bị chia rẽ ý kiến về năng suất làm việc của tổng thống.
Tuy nhiên, phần lớn cử tri ở 12 tiểu bang, trong số đó có Wyoming, West Virginia, Alabama, và Louisiana, nói rằng họ chấp thuận kết quả công việc của ông Trump.

Cuộc thăm dò này được thực hiện từ ngày 20 tháng Giêng tới ngày 26 tháng Chín, nơi 472,032 cử tri được ghi danh.

Từ khi lên nhậm chức, ông Trump phải ra sức thực hiện một số chương trình quan trọng của ông. Trong số đó, có việc bãi bỏ và thay thế ObamaCare, và việc xây dựng bức tường dọc theo biên giới phía nam của nước Mỹ. Các chương trình này còn đang dở dang, chưa đi tới đâu.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp