Wednesday, 18/07/2018 - 10:41:49

Tinh Tấn


(Hình không rõ nguồn)

Bài SƯ TOẠI KHANH

Có bốn lý do chúng ta phải Tinh Tấn :
1. Không biết mình chết lúc nào.
2. Không biết mình đắc chứng lúc nào.
3. Cơ hội gặp được chánh pháp cực kỳ khó khăn.
4. Điều kiện để đắc chứng không phải lúc nào cũng có .
Được làm người có dễ đâu.
Được làm người khó sống lâu trên đời.
Được nghe chánh pháp tuyệt vời.
Được vui gặp Phật ra đời khó thay!

Từ khóa tìm kiếm:
Tinh Tấn
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp