Friday, 14/08/2020 - 07:47:32

Tòa kháng án hủy lệnh cấm hộp đạn dung lượng lớn của California 

SACRAMENTO – Hội đồng 3 thẩm phán của Tòa Kháng Án khu vực 9 vào thứ Sáu đã đình chỉ lệnh cấm hộp đạn dung lượng lớn của California, nói rằng đạo luật này vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ về quyền được mang vũ khí.

“Ngay cả các đạo luật có ý định tốt cũng phải tuân theo hiến pháp,” Thẩm Phán Kenneth Lee viết đại diện cho nhóm đa số. “Lệnh cấm hộp đạn có nhiều hơn 10 viên đạn của California đã vi phạm yếu tố cốt lõi của Tu Chính Án Số 2 – quyền được vũ trang để tự vệ.”

Thẩm Phán Lee công nhận California đã ban hành đạo luật “sau các vụ thảm sát đau lòng,” nhưng nói rằng lý do này là không đủ để bênh vực cho lệnh cấm đối với “phân nửa tổng số hộp đạn đang được bán tại Hoa Kỳ.”

Hiệp Hội Súng California gọi phán quyết là “một chiến thắng lớn” cho người sở hữu súng và “quyền được lựa chọn vũ khí để bảo vệ gia đình.”

Phán quyết của tòa kháng án khu vực 9 có thể tạo ảnh hưởng trên toàn quốc, vì nhiều tiểu bang khác đã ban hành các lệnh cấm tương tự California. Trước mắt, quyết định của tòa kháng án sẽ được áp dụng ngay lập tức cho các tiểu bang miền tây, thuộc phạm vi quản lý của tòa án này.

Thẩm Phán Barbara Lynn của Texas, một trong 3 thẩm phán của hội đồng kháng án, nói rằng quyết định của tòa kháng án hiện đang mâu thuẫn với 6 tòa án quận khác trên toàn Hoa Kỳ.

Vào năm 2017, tòa án quận ở San Diego đã đình chỉ đạo luật của tiểu bang, vốn cấm những người có súng sở hữu các hộp đạn có dung lượng trên 10 viên đạn. Bộ Tư Pháp California sau đó kháng án chống lại quyết định này.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising