Wednesday, 18/12/2019 - 08:13:49

Tòa liên bang hủy điều khoản quan trọng trong Obamacare

NEW ORLEANS – Một tòa kháng án liên bang vào thứ Tư đã bác bỏ một điều khoản quan trọng của luật Affordable Care Act, còn gọi là Obamacare, vốn yêu cầu mọi người Mỹ phải mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tòa án đã không bình luận về tính hợp hiến của toàn bộ đạo luật.
Do đó, luật Obamacare hiện sẽ vẫn còn hiệu lực. Phán quyết, với tỷ lệ bỏ phiếu 2-1 của các thẩm phán tòa kháng án địa hạt 5 ở New Orleans, có nghĩa là tương lai sau cùng của phần còn lại của Obamacare vẫn chưa rõ ràng.
Hiện các điều khoản quan trọng còn lại của Obamacare bao gồm việc yêu cầu bán bảo hiểm cho những người đã có bệnh tật, mở rộng Medicaid, và cho phép người từ 26 tuổi trở xuống vẫn được tham gia chương trình bảo hiểm y tế của cha mẹ.
Vào năm 2017, quốc hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã vô hiệu hóa điều khoản bắt buộc người Mỹ mua bảo hiểm y tế, khi giảm mức tiền phạt người vi phạm xuống bằng 0. Vụ kiện liên quan đến Obamacare nay sẽ được chuyển về tòa cấp dưới, là tòa liên bang ở Texas, để Thẩm Phán Reed OConnor quyết định xem các phần nào của đạo luật có thể được giữ lại.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp