Wednesday, 02/08/2017 - 08:11:11

Trump công bố dự luật cắt giảm lượng di dân hợp pháp


Tổng Thống Trump và Nghị Sĩ Tom Cotton. (Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN – Tổng Thống Donald Trump và hai nghị sĩ Cộng Hòa hôm thứ Tư đã công bố dự luật cải tổ các quy định đối với người di dân hợp pháp, và đề nghị một hệ thống di trú mới dựa trên tài năng. Theo Tòa Bạch Ốc, dự luật này sẽ giảm số lượng người di dân nói chung, và ưu tiên cho những di dân có năng lực làm việc. 

Dự luật mới được soạn thảo bởi Nghị Sĩ Tom Cotton của Arkansas, và Nghị Sĩ David Perdue của Georgia. Dự luật này dự kiến sẽ giảm 50% số lượng di dân hợp pháp trong vòng 10 năm, bằng cách giảm số thân nhân mà một người có thể bảo lãnh vào Hoa Kỳ. Tổng Thống Trump cho biết, dự luật mới, có tên là Raise Act, sẽ giúp tăng lương, tiết kiệm nhiều tỷ Mỹ kim cho người đóng thuế, và chấm dứt tình trạng “di cư lần lượt.” Dự luật này sẽ thay đổi cách thức Hoa Kỳ cấp thẻ xanh cho những người đến từ nước khác.

Hệ thống di trú hiện tại của Hoa Kỳ chủ yếu dựa trên quan hệ gia đình. Theo dự luật mới, hệ thống di trú sẽ đánh giá dựa trên năng lực của di dân, hủy bỏ việc bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, và chỉ cho bảo lãnh vợ chồng con cái vị thành niên dưới 18 tuổi. Dự luật cũng hủy bỏ luôn việc xổ số cấp thẻ xanh, và giới hạn số người tỵ nạn được vào Hoa Kỳ hàng năm.

Việc xét duyệt đơn xin visa sẽ ưu tiên cho những người có thể nói tiếng Mỹ, có khả năng tài chính để tự lo cho bản thân và gia đình, và có những kỹ năng đặc biệt để đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Dự luật cũng cho phép cấp 50,000 visa mỗi năm cho những nước có tỷ lệ nhập cư thấp vào Hoa Kỳ, và đặt giới hạn số người tị nạn nhận vào mỗi năm là 50,000 người.

Tổng Thống Trump cho biết, dự luật Raise Act sẽ không cho phép những người di dân mới đến được nhận phúc lợi xã hội, để bảo đảm quyền lợi cho công dân và những người cư trú lâu năm. Tổng thống cũng tin rằng, dự luật Raise Act sẽ tạo thêm việc làm và giúp tăng lương, nhờ giảm bớt số lượng di dân không có kỹ năng. Dự luật này dự kiến sẽ gây tranh cãi khi trình lên Quốc Hội.

Từ khóa tìm kiếm:
di trú
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp