Tuesday, 21/07/2020 - 11:20:37

Trump không cho tính di dân lậu vào thống kê dân số để chia địa hạt quốc hội


(Getty Images)

 

Tổng Thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu không được tính di dân lậu vào dữ liệu dân số được dùng để phân chia địa hạt quốc hội, sau đợt thống kê dân số 2020.

“Đã từng có thời điểm các bạn có thể tự hào nói rằng ‘Tôi là công dân Hoa Kỳ.’ Tuy nhiên, đến nay, phe thiên tả cực đoan đang muốn xóa bỏ tư tưởng này và che giấu số lượng di dân lậu trong đất nước chúng ta,” Tổng Thống Trump nói trong thông cáo đi kèm với sắc lệnh. “Đây là nỗ lực của phe cánh tả để phá hoại quyền lợi của công dân Hoa Kỳ.

Sắc lệnh của tổng thống yêu cầu rằng, để phục vụ cho việc phân chia địa hạt quốc hội, di dân lậu sẽ bị loại trừ ở mức tối đa để bảo đảm việc phân chia được thực hiện công bằng.

Dữ liệu thống kê dân số, thực hiện mỗi 10 năm một lần, được sử dụng để xác định số ghế tại Hạ Viện, số lượng đại cử tri trong Cử Tri Đoàn, và để phân chia hàng tỷ Mỹ kim ngân sách liên bang. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính phủ sẽ nhận dạng di dân lậu như thế nào, do bản thống kê dân số gần đây không có câu hỏi về quốc tịch của người dân.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp