advertisements
Tuesday, 14/06/2022 - 08:53:49

Lễ tốt nghiệp lớp 6 chương trình song ngữ tiếng Việt


Em Alex Đào nhận phần thưởng đặc biệt của bà Hiệu Trưởng Dr. Shannon Villanueva, (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

MIDWAY CITY - Vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba, ngày 14 tháng 6, 2022, trường tiểu học DeMille, 15400 Van Buren St, Midway City đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học sinh lớp 6 trong chương trình hội nhập song ngữ tiếng Việt (Vietnamese Dual Langua Immersion Progam-VDLI).

 

Hiện diện trong buổi lễ có Dr. Shannon Villanueva (Hiệu Trưởng trường DeMille), Dr. Cyndi Paik (Tổng Quản Trị Học Khu Westminster) đặc trách chương trình song ngữ, cô Frances Nguyễn Thế Thủy (Thư Ký), và một số vị trong Ban Giám Đốc Học Khu Westminster, Hiệu Trưởng và các giáo viên dạy song ngữ: Mrs. Dang, Mrs. Keeler, Mrs. Edwards.

 


Dr. Shannon Villanueva, Hiệu Trưởng Trường DeMille, một người thiết tha với chương trình song ngữ Anh - Việt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Quan khách có bà Quyên Trần đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg, cô Jenny Trần đại diện Dân Biểu Tiểu Bang Janet Nguyễn, ông Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, ông Billy Lê đại diện ông Hugh Nguyễn (Chánh Lục Sự Quận Cam), một số cơ quan truyền thông. Trưởng Hướng Đạo Trần Chí Hồng Tiên và các vị trong Hội Phụ Huyh Học Sinh cùng đông đảo cha mẹ của các học sinh ra trường lớp 6 song ngữ.

 

Tiến Sĩ Shannon Villanueva, một vị Hiệu Trưởng rất nhiệt thành cổ võ chương trình song ngữ, và trường DeMille do bà phụ trách là trường công lập đầu tiên của tiểu bang California có chương trình dạy song ngữ Anh - Việt cho học sinh từ lớp Vườn Trẻ đến lớp 6.

 

Chương trình được thành lập cách nay 7 năm, có hơn 50 học sinh ghi danh và một cô giáo người Việt là cô Đặng Quỳnh Hương. Đến nay, chương trình có 18 giáo viên và trên 350 em học sinh ghi danh học song ngữ. Đặc biệt chương trình tuyệt đối không dùng bất cứ tài liệu giảng dạy nào do nhà nước Cộng Sản Việt Nam xuất bản.

 


Các học sinh nhận Bằng Khen của các vị dân cử. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Buổi lễ sáng thứ Ba được tổ chức rất chu đáo với sự tham dự của hầu hết các giáo chức trong học khu Westminster. Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg, Dân Biểu Tiểu Bang Janet Nguyễn, và ông Chánh Lục Sự Quận Cam đều cử đại diện đến trao Bằng Tưởng Lục cho trường DeMille, Bằng Khen cho các học sinh tham gia chương trình. Riêng trường DeMille và chương trình song ngữ đã vinh danh và trao tặng các giáo viên dạy song ngữ mỗi vị một chậu hoa lan, và trao nhiều phần thưởng tinh thần cho các em bằng những Bằng Khen, Huy Chương, Cúp Danh Dự.

 

Trong lời phát biểu, cả hai Tiến Sĩ Cyndi Paik và Tiến Sĩ Shannon Villanueva đều cho rằng buổi lễ tốt nghiệp của các em lớp 6 song ngữ rất quan trọng, đánh dấu một chặng đường dài 7 năm đầy thử thách, và cũng chứng tỏ một cách cụ thể về sự phát triển và hội nhập nhanh chóng của cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn vào dòng chính Hoa Kỳ.

 


Từ phải: Cô Thế Thủy (Thư Ký Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster), cô giáo Từ Ái, Dr. Cyndi Paik, cô Nancy Phạm (phụ huynh), và một cô giáo người Mỹ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Hai em học sinh Kyla Donahue và Warner Ly đại diện các em học sinh nói lời cám ơn bà Hiệu Trưởng Villanueva, Dr. Cyndi Paik cùng các thầy cô giáo đã tận tâm hướng dẫn các em biết hai ngôn ngữ. Cám ơn cha mẹ và Hội Phụ Huynh của trường DeMille đã khuyến khích các em học song ngữ. Cô Nancy Phạm phụ huynh và cô Từ Ái vừa là phụ huynh vừa là cô giáo thay mặt các phụ huynh học sinh cảm tạ quý vị trong chương trình giáo dục song ngữ đã bỏ nhiều thời gian, công sức để hướng dẫn các em học sinh suốt 7 năm qua. Hai cô được Dr. Shannon Villanueva trao tặng mỗi vị một chậu hoa lan.

 

Ngoài các phần thưởng do chương trình song ngữ trao tặng, Dr. Shannon Villanueva còn tặng một phần thưởng đặc biệt cho em Alex Đào vì theo lời bà, em Alex Dao không những xuất sắc trong học tập mà còn là người giúp bà nối kết các em trong chương trình song ngữ. Sau khi Alex Đào nhận phần thưởng, Dr. Cyndi Paik hỏi em có nguyện vọng gì? Em Alex trả lời, “Em muốn được tiếp tục học song ngữ lớp 7.” Rất tiếc trường DeMille chưa có chương trình này cho em.

Cô Frances Nguyễn Thế Thủy thay mặt Ban Giám Đốc Học khu và chương trình song ngữ cám ơn các vị dân cử, và mong muốn quý vị dân cử giúp ngân khoản cho chương trình để có thể mở thêm các lớp 7, lớp 8.

 


Các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh cùng chụp chung tấm ảnh lưu niệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Cô Frances Thế Thủy cũng cho Viễn Đông biết, “Hôm nay là ngày vinh danh các em đã được phần thưởng của trường DeMille. Trường DeMille là trường duy nhất của Học Khu Westminster có chương trình song ngữ từ lớp Vườn Trẻ đến lớp 6. Tất nhiên trong chương trình các em có thể học bốn tiếng bằng tiếng Việt, bốn tiếng bằng tiếng Anh mà vẫn giữ đủ các lớp Toán, Khoa Học và các môn khác và được chấp thuận của Học Khu Giáo Dục Orange County và Tiểu Bang California. Chương trình này đã được Bộ Văn Hóa Giáo Dục California chấp thuận, chúng tôi đang chờ ngân khoản từ Bộ Giáo Dục để chúng tôi có thể mở thêm lớp 7 lớp 8 và lúc đó chúng tôi sẽ chú trọng đến việc dạy lịch sử, văn hóa Việt Nam cho các em.”

 

Cuối chương trình, tất cả học sinh lên đồng ca nhạc phẩm “Vun Trồng Tuổi Thơ” và Dr. Villanueva nói lời cám ơn và tuyên bố bế mạc.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements