Monday, 26/04/2021 - 11:29:30

Tướng Quân Ca

Trường thi Tướng Quân Ca do tác giả Hoàng Minh Châu sáng tác, xuất bản cuối tháng 8 năm 2019 để tưởng niệm, ghi ân vào sử Việt cuối thế kỷ 20 cái chết của đại úy Nguyễn Đình Giang và ban chỉ huy đại đội trinh sát trung đoàn 50, sư đoàn 25 bộ binh...


Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements