Thursday, 02/01/2020 - 07:26:15

U-Haul sẽ không thuê nhân viên hút thuốc lá

PHOENIX – Hãng vận chuyển U-Haul vừa thông báo sẽ không thuê những người dùng chất nicotine (hóa chất có trong thuốc lá) tại 21 tiểu bang, nhằm thiết lập một lực lượng lao động khỏe mạnh hơn. Chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2, tại các tiểu bang cho phép việc từ chối thuê mướn những người sử dụng nicotine.
U-Haul cho biết chính sách này sẽ giúp hãng phát triển một lực lượng lao động có sức khỏe tốt, và là lợi ích tăng thêm cho chương trình “Healthier You,” là chương trình giúp bảo vệ sức khỏe cho 30,000 nhân viên của hãng.
Người xin việc tại các tiểu bang nơi chính sách này được áp dụng sẽ bị hỏi về thói quen dùng nicotine của họ. Tại một số tiểu bang, người xin việc phải cho U-Haul kiểm tra nicotine trước khi được cân nhắc nhận vào làm. Các nhân viên được nhận vào làm trước ngày 1 tháng 2 không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp