Monday, 25/06/2018 - 10:39:27

Vì có gian lận, ban tổ chức bầu cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia hủy bỏ cuộc bầu cử

Tin THANH PHONG

WESTMINSTER - Tin từ Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử (chủ tịch Phan Kỳ Nhơn) vừa cho biết, Trong cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 23, 24 tháng 6, 2018 vừa qua, Ủy Ban đã phát hiện nhiều sự gian lận, những sự gian lận này đã được ghi nhận qua hình ảnh chụp được và Ủy Ban Tổ Chức quyết định hủy bỏ cuộc bầu cử.

Vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay (thứ Ba, 26 tháng 6), Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ có cuộc họp báo tại Thư Viện Việt Nam để trình bày cụ thể những sự gian lận.

Đây là quyết định của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử nhằm làm cho cuộc bầu cử được trong sáng. Đồng hương quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng nên bỏ chút thì giờ tham dự cuộc họp báo để thấy liên danh nào, cá nhân nào gian lận, hầu sau này chúng có ra ứng cử chức này, chức kia chúng ta sẽ vạch mặt những kẻ đó, không bao giờ bỏ phiếu cho những phần tử đó vào bất cứ lãnh vực nào. Xin đồng hương xem thêm Thông Báo của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử trong số báo này.

Địa chỉ Thư Viện Việt Nam: 10872 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843


SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
hochode đã nói: đánh bài bip
Nina Ha đã nói: Toi o xa, nhin ve các liên danh bầu cử công đồng củ Nam CA, thấy 3 liên danh đều xứng đáng. Nếu có gian lận thì có thể là các "cuồng fan" không nên nhắm vào các liên danh để tránh tình trạng chia rẽ
Advertising