Thursday, 21/05/2020 - 04:38:33

Việt Nam được CDC Hoa Kỳ cấp $3.9 triệu để chống Covid-19


Một ông đang chở chó đi hóng gió mát ngoài đường phố Sài Gòn ngày 22 tháng 4, 2020, trước khi lệnh giữ khoảng cách xã hội được nới lỏng tại thành phố này cũng như trên khắp Việt Nam. (Getty Images)

 


HÀ NỘI - Hôm thứ Năm, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) của Hoa Kỳ đã cam kết một khoản tiền ban đầu là $3.9 triệu Mỹ kim cho các hoạt động về Covid-19 của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó, bao gồm cả một số hoạt động trong khu vực.
Trong thông cáo được phổ biến hôm 21 tháng 5, 2020, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội viết: “Những nguồn lực ban đầu này đang được sử dụng cho công tác xét nghiệm, điều tra thực địa, giám sát, phân tích dữ liệu và kiểm soát nhiễm khuẩn.”

Cùng với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), tại Việt Nam, CDC Hoa Kỳ đã đào tạo cho 15 bệnh viện và đã hỗ trợ đào tạo cho 63 tỉnh trong việc giám sát, báo cáo và thu thập mẫu Covid-19, và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng các hướng dẫn kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm quốc gia đối với Covid-19.
Vào đầu tháng 5, Hoa Kỳ cam kết viện trợ tổng cộng gần $9.5 triệu cho Việt Nam như một phần trong ngân khoản hàng trăm triệu Mỹ kim mà Hoa Thịnh Đốn viện trợ khắp toàn cầu nhằm đối phó với đại dịch Covid-19.
Tổng cộng gần $9.5 triệu viện trợ ứng phó Covid-19 được Mỹ cam kết cấp cho Việt Nam, trong đó có $5 triệu trong Quỹ Hỗ Trợ Kinh Tế mà sẽ góp phần “khắc phục những tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ,” theo thông báo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements